Profilaksa besnila i drugih zoonoza koje prenose psi, mačke i divlje kanidePosted by On

Kontinuirana medicinska edukacija:
Profilaksa besnila i drugih zoonoza koje prenose psi, mačke i divlje kanide

Kontinuirana medicinska edukacija održana u Spomen kući osnivača Pasterovog zavoda – dr Adolfa Hempta

U cilju edukacije, stručnog i naučnog usavršavanja, zdravstvenog prosvećivanja, održavanja, razvijanja ili povećanja znanja i veština zdravstvenih radnika i saradnika, kao i veterinarskoh radnika i saradnika odžana je serija predavanja od strane lekarskog tima Pasterovog zavoda.

Prisutne koleginice i kolege su imali priliku da među prvima slušaju predavanja u autentičnom ambijentu prostora izuzetno visokog kulturno-istorijskog značaja.

Učesnike je u Spomen kući osnivača Pasterovog zavoda – dr Adolfa Hempta govorom dobrodošlice dočekao direktor Pasterovog zavoda, prof. dr Dušan Lalošević, nakon čega je prvo predavanje pod nazivom „Profilaksa besnila i drugih zoonoza koje prenose psi mačke i divlje kanide“ održao Šef službe za praćenje i istraživanje besnila i drugih zoonoza, mr sc. med. Nenad Vranješ.

Nakon kratke pauze, Šef službe za mikrobiološku i drugu dijagnostiku, Dr sc. med. Srđan Stankov je učesnike upoznao sa tehnikama dijagnostike besnila i specifičnostima koje ona podrazumeva u cilju razumevanja potrebe za adekvatnim rukovanjem materijalom koji se šalje kao sumnjiv na besnilo.

Završno predavanje na temu drugih zoonoza koje prenose psi, mačke i divlje kanide je održao prof. dr Dušan Lalošević, nakon čega je usledila diskusija između učesnika i predavača koja se završila kolegijalnim pozdravom sa naglaskom da je Pasterov zavod, sa njegovim timom stučnjaka, uvek tu za svoje kolege i spreman za saradnju u cilju ostvarivanja što kvalitetnije zdravstvene zaštite stanovništva Repulike Srbije.

Vesti

Veličina slova