КОНТРОЛА ИМУНИТЕТА ПРОТИВ БЕСНИЛА (RFFIT)

Лабораторијско одређивање количине специфичних антирабијских антитела у хуманом серуму се користи за процену ефикасности имуног одговора на вакцину против беснила после извршене активне имунизације или на антигене вируса беснила у сврху дијагностике инфекције вирусом беснила.

Коме треба вршити рутинско серолошко тестирање на антитела против вируса беснила?

Најчешће, тестови на неутрализујућа антитела против вируса беснила, као што је брзи тест инхибиције флуоресцентних фокуса (RFFIT), користе се за праћење нивоа антитела код особа које могу имати професионални ризик од инфекције вирусом беснила и које су преекспозиционо вакцинисане против беснила (нпр. ветеринари, лабораторијски радници са вирусом беснила, итд.). У другим случајевима, такво серолошко тестирање се користи за проверу имунолошког одговора особа постекспозиционо имунизованих против беснила, а посебно када дође до одступања у распореду вакцинације или постоји забринутост у вези имунолошког статуса пацијента. Тестирање се обично врши 2-4 недеље по завршетку преекспозиционе, односно постекспозиционе вакцинације, у складу са смерницама СЗО. Код особа са професионалним ризиком од беснила тестирање се понавља једном годишње, а у случају пада имунитета индиковани су ревакцинација и затим поновно тестирање имунитета.

Шта је брзи тест инхибиције флуоресцентних фокуса (RFFIT)?

RFFIT је неутрализациони тест на вирус беснила који се обавља на ћелијској култури BHK или MNA ћелија како би се одредио ниво неутрализујућих антитела на вирус беснила у хуманом или животињском серуму. Имунофлуоресцентно бојење инфицираних ћелија се користи као индикатор репликације вируса беснила. RFFIT траје око 20 сати и има задовољавајућу осетљивост и специфичност у рукама добро обученог особља лабораторије.

Како се припрема и шаље узорак крвног серума за RFFIT ?

Узорак крви добијен венепункцијом у количини од 4 до 5 мл се остави на 37°C у току 2 сата или у фрижидеру у току 24 сата да се издвоји крвни серум. Издвојени серум у количини од минимум 1 мл се затим инактивира у воденом купатилу на 56°C у току пола сата и затим се пакује у херметички затворену епрувету са одговарајућом ознаком узорка и шаље у лабораторију која изводи RFFIT.