ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА ВЕТЕРИНАРЕ ПОШИЉАОЦЕ СЕРУМА ЗА FAVN ТЕСТ:

Формулар и уплатнице за FAVN је од сада могуће попунити on-line, тј. директно са сајту Пастеровог завода.
Након што попуните формулар на ваш e-mail ће бити послат примерак попуњеног формулара као PDF фајл. Формулар одштампати, потписати и оверити, затим послати са узорком који је обележен бројем микрочипа.
У наредном периоду ће још увек бити могуће слати ручно попуњене захтеве, ипак, охрабрујемо вас да прихватите нов начин попуњавања формулара.

За све информације, можете позвати 021 420-528

ОБАВЕШТЕЊЕ САВЕТОВАЛИШТА ЗА ЛАЈМСКУ БОРЕЛИОЗУ И ДРУГЕ БОЛЕСТИ КОЈЕ ПРЕНОСЕ КРПЕЉИ:

Уколико је крпељ уклоњен у другој установи, за даље анализе потребно је доставити крпеља спакованог са влажном ватом или газом у пријем Амбуланте за лајм борелиозу и друге болести које преносе крпељи, или се јавити лично уколико крпељ није уклоњен. Да би се извршила анализа крпељ НЕ МОРА да буде жив. Цена основне анализе крпеља је 500 динара.

Крпеља за анализу нам можете доставити и поштом.

За све информације, можете позвати 021 420-528

FAVN ТЕСТ

_

У оквиру Службе за микробиолошку и другу дијагностику врши се одређивање одређивање титра неутрализирајућих специфичних антитела против вируса беснила методом FAVN.

Обавештења, новости, едукације…

АКТУЕЛНОСТИ

_

Predstavnici Pasterovog zavoda na PSU-UNS Joint Conference on Medical Science and Technology 2023

Током конференције одржане на Медицинском факултету Нови Сад Универзитета у Новом Саду, резултате научноистраживачког рада је представило 4 члана колектива. ...

Публикације и научни радови Пастеровог завода…

ПУБЛИКАЦИЈЕ

_

2024

Banović, Pavle; Mijatović, Dragana; Simin, Verica; Vranješ, Nenad; Meletis, Eleftherios; Kostoulas, Polychronis; Obregon, Dasiel; Cabezas-Cruz, Alejandro

Real-world evidence of rabies post-exposure prophylaxis in Serbia: Nation-wide observational study (2017–2019) Journal Article

In: Travel Medicine and Infectious Disease, 2024.

Садржај | Линкови | BibTeX

9 entries « 1 of 3 »

2023

Banović, Pavle; Mijatović, Dragana; Bogdan, Ivana; Simin, Verica; Meletis, Eleftherios; Kostoulas, Polychronis; Rus, Katarina Resman; Knap, Nataša; Korva, Misa; Zupanc, Tatjana Avsic; Cabezas-Cruz, Alejandro

Evidence of tick-borne encephalitis virus neutralizing antibodies in Serbian individuals exposed to tick bites Journal Article

In: Frontiers in Microbiology, vol. 14, 2023.

Садржај | Линкови | BibTeX

Dragonjić, Lidija Popović; Jović, Andrija; Janković, Irena; Miladinović, Jelena; Ranković, Aleksandar; Cvetanović, Maja; Beck, Relja; Novosel, Dinko; Pape, Thomas; Banović, Pavle

Cordylobia anthropophaga Myiasis Mimicking Hyperproliferative Skin Disorder in Traveler Returning from Sub-Saharan Africa Journal Article

In: Tropical Medicine and Infectious Disease, 2023.

Садржај | Линкови | BibTeX

Banović, Pavle; González, Islay Rodríguez; Jakimovski, Dejan

Current Status and Challenges Associated with Tick-Borne Pathogens and Diseases: Where Do We Stand? Journal Article

In: Pathogens, vol. 12, iss. 10, no. 1271, 2023.

Линкови | BibTeX

9 entries « 1 of 3 »

103

ГОДИНE

ПАСТЕРОВОГ ЗАВОДА

Оснивач и први директор је био др Адолф Хемпт, чија се вакцина против беснила користила у већини европских земаља, све до средине осамдесетих година прошлог века.

Пастеров завод у Новом Саду основан је 1921.године.

_