Служба за превенцију и спречавање ширења беснила и других заразних болести

У Служби се обављају следећи послови:

  • пружање антирабичне заштите пацијентима са територије Јужнобачког округа;
  • едукација из области беснила за пацијенте и њихове пратиоце, са територије Јужнобачког округа;
  • епидемиолошка обрада, израда и слање извештаја, за озлеђене и антирабично третиране пацијенте са територије Јужнобачког округа;
  • епидемиолошка обрада, израда и слање извештаја, за озлеђене и антирабично третиране пацијенте за територију Рeпублике Србије;
  • израда годишњег плана, праћење реализације и израда извештаја о потрошњи вакцина и серума против беснила за пацијенте са територије Јужнобачког округа;
  • спровођење епидемиолошког надзора у циљу превенције беснила и слање извештаја о дијагностикованом беснилу животиња антирабичним станицама на територији Републике Србије;
  • организовање и реализација превентивне имунизације против беснила на територији Републике Србије;
  • организовање и развој интегрисаног здравственог информационог система, из области антирабичне заштите за територију Републике Србије;
  • вођење неопходних евиденција и документације о озлеђеним и антирабично третираним пацијентима са територије Јужнобачког округа;
  • вођење централног регистра антирабично третираних лица за територију Републике Србије.

Шеф Службе: спец. др мед. Ненад Врањеш