Служба за превенцију и спречавање ширења беснила и других заразних болести

У Служби се обављају следећи послови:

 • пружање антирабичне заштите пацијентима са територије Јужнобачког округа;
 • едукација из области беснила за пацијенте и њихове пратиоце, са територије Јужнобачког округа;
 • епидемиолошка обрада, израда и слање извештаја, за озлеђене и антирабично третиране пацијенте са територије Јужнобачког округа;
 • епидемиолошка обрада, израда и слање извештаја, за озлеђене и антирабично третиране пацијенте за територију Рeпублике Србије;
 • давање стручно-методолошког мишљења и упутстава код постављања индикација за пружање антирабичне заштите;
 • израда годишњег плана, праћење реализације и израда извештаја о потрошњи вакцина и серума против беснила за пацијенте са територије Јужнобачког округа;
 • организовање и развој интегрисаног здравственог информационог система, из области антирабичне заштите за територију Републике Србије;
 • вођење неопходних евиденција и документације о озлеђеним и антирабично третираним пацијентима са територије Јужнобачког округа;
 • вођење централног регистра антирабично третираних лица за територију Републике Србије;
 • давање стручно-методолошког мишљења и упутстава код постављања индикација за дијагностику и лечење болести које преносе крпељи;
 • едукација из области болести које преносе крпељи за пацијенте и њихове пратиоце, са територије Јужнобачког округа;
 • пружање здравствене заштите пацијентима који су инфестирани крпељима;
 • пружање здравствене заштите пацијентима који су оболели од болести које преносе крпељи, а не захтевају хоспитализацију и/или инвазивну дијагностику;
 • вођење централног регистра лица вакцинисаних против крпељског менингоенцефалитиса за територију Републике Србије.
 • У Служби за превенцију и спречавање ширења беснила и других заразних болести функционише и Саветовалиште за лајмску борелиозу и друге болести које преносе крпељи.