ВИВАРИЈУМ

_

Виваријум представља организациону целину Завода за антирабичну заштиту  – Пастеров Завод  Нови Сад, у склопу Службе за микробиолошку и другу дијагностику – Референтне лаболаторије за беснило у којој се држе, узгајају и врше огледи на лабораторијским животињама.

Животињске врсте којима располажемо:

  • Мишеви – сојеви NMRI, SWISS, C57BL/6
  • Пацови – сојеви WISTAR, SPRAGUE DAWLEY

Мишеви – сојеви NMRI, SWISS, C57BL/6

nmri

NMRI сој

NMRI сој

Користи се као експериментална животиња у многим истраживањима у домену опште биологије, физиологије, тератологије, у фармаколошким (посебно у психофармакологији за бихеjвиоралне студије) и токсиколошким огледима.

swiss-soj

SWISS сој

SWISS сој

Сој је створен од 2 албино мужијака и 7 албино женки пореклом из ,,Centre Anticancéreux de Romand“ (Лозана, Швајцарска) и увезен у Rockfeller Институт 1926. године. Потомци су расути широм света.

Разноврсни аутбрид (outbreed) миш, који се користи у свим областима биомедицинских истраживања (опште студије), поготову у бихејвиоралним, имунолошким, метаболичким, онколошким, фармаколошким, тератолошким и токсиколошким истраживањима, као и у студијама физиологије старења и репродукције.

c57bl

C57BL/6 сој

C57BL/6 сој

Поседује многе необичне карактеристике које га чине корисним за нека истраживања и неприкладним за друга: Необично је осетљив на хладноћу и бол – аналгетици не показују адекватну ефикасност. За разлику од већине сојева миша, добровољно пије алкохолна пића, поред тога подложнији је зависности од морфијума, атеросклерози и губитку слуха.

Представља један од најпопуларнијих избора за анималне моделе. Идеалан за генетске студије, испитивање гојазности узроковане исхраном, имунолошка истраживања.

Пацови – сојеви WISTAR, SPRAGUE DAWLEY

WISTAR сој

Развијен у Институту Вистар 1906. године за употребу у биолошким и медицинским истраживањима. Представља први сој пацова који је развијен да служи као моделни организам у време када су лабораторије првенствено користиле мишеве (Mus musculus).

Погодан је за опште моделе, истраживања у домену инфективних болести, испитивање ефекта старења, као и за хируршке моделе.

SPRAGUE DAWLEY сој

Главне предности овог соја су смиреност јединки и лакоћа њиховим руковањем.

Сој је погодан за истраживања у домену експерименталне хирургије, нутриције и метаболзима, неурологије, онкологије, фармакологије, физиологије и старења, тератологије и токсикологије.

По потреби се могу набавити и други сојеви у зависности од потреба истраживача као и друге животињске врсте.

У виваријуму се рутински обављају следећи тестови:

1. тест изолације вируса беснила на мишевима ( MIT тест )
2. тест потентности инактивисане вакцине против беснила ( NIH тест )
3. тест изолације вируса Аујескијеве болести (лажног беснила – Morbus Aujeszky) на мишевима
4. други тестови и модели (у зависности од потреба истраживача)

За остале информације обратите се на контакт телефоне 021/ 66-11-003; 021/ 420-528 или e-mail: pasterov.zavod@gmail.com