Завод за антирабичну заштиту –
Пастеров завод, Нови Сад

ПИБ:100715745
Матични број: 08066388

Адреса:

Хајдук Вељкова 1
21137 Нови Сад
Пак: 402007
Република Србија

Телефон и телефакс:

021 66-11-003
021 420-528

Телефон дежурног лекара:
(За хитне случајеве, ван радног времена)
064/ 393- 3821

Телефон дежурног ветеринара:
(За преузимање материјала, ван радног времена)
064/ 393- 3821

Електронска пошта:

office@pasterovzavod.rs

Особа задужена за одржавање интернет презентације:

Ненад Комненов
administrator@pasterovzavod.rs

Радно време:

Понедељак – петак:
од 7.00 до 15.00 часова

Радно време амбуланте:
Понедељак – петак:
од 7.15 до 14.30 часова

qrcode

Мр сц. мед.
Ненад Врањеш

В.Д. Директора


Локал 18

direktor@pasterovzavod.rs

Проф. др
Душан Лалошевић

Заменик директора


Локал 13
pasteuri@eunet.rs

Др сц. мед.
Срђан Станков

Шеф службе за микробиолошку и другу дијагностику


Локал 15
laboratorija@pasterovzavod.rs

Мастер правних наука
Неда Богавац

Помоћник директора,

Шеф одељења за опште послове


Локал 21

Мр сци. вет.
Љиљана Лазаревић-Иванц

Шеф лабораторије за културу ћелија


Локал 24

Др Павле Бановић


Локал 19

ambulanta@pasterovzavod.rs

Др сци. биол.
Верица Симин


Локал 11

Др Драгана Мијатовић
Шеф службе за превенцију беснила и других заразних болести


Локал 19

ambulanta@pasterovzavod.rs

Мастер репродуктивне биологије
Драгана Вујин

Шеф Лабораторије за серолошку дијагностику


Локал 17

favn@pasterovzavod.rs

Спец. др вет. мед.
Немања Обрадовић

Шеф Виваријума


Локал 23

veterina@pasterovzavod.rs

Гордана Стојадиновић

Лабораторијски техничар


Локал 17

favn@pasterovzavod.rs

Ивана Богдан

Лабораторијски техничар


Локал 11

Ђорђе Вукомановић

Ветеринарски техничар


Локал 14

Марко Панић

Ветеринарски техничар


Локал 14

Добрила Бајић

Ветеринарски техничар


Локал 14

Силвана Стеваноска

Медицинска сестра


Локал 11

Ненад Комненов

Администратор информационих система и технологија


Локал 25

administrator@pasterovzavod.rs

Александра Радић

Службеник за јавне набавке


Локал 12

office@pasterovzavod.rs

Биљана Тишма
Шеф рачуноводства


Локал 20

racunovodstvo@pasterovzavod.rs

Mирјана Колак

Дипломирани економиста за финансијско-рачуноводствене послове


Локал 16

finansije@pasterovzavod.rs

Величина слова