Завод за антирабичну заштиту –
Пастеров завод, Нови Сад

ПИБ:100715745
Матични број: 08066388

Адреса:

Хајдук Вељкова 1
21137 Нови Сад
Пак: 402007
Република Србија

Телефон и телефакс:

021 66-11-003
021 420-528

Телефон дежурног лекара:
(За хитне случајеве, ван радног времена)
064/ 393- 3821

Телефон дежурног ветеринара:
(За преузимање материјала, ван радног времена)
064/ 393- 3821

Електронска пошта:

office@pasterovzavod.rs

 

Особа задужена за заштиту података о личности:

Ненад Комненов
administrator@pasterovzavod.rs
Telefon: 021/66-11-003

 

Особа задужена за одржавање интернет презентације:

Ненад Комненов
administrator@pasterovzavod.rs

Радно време:

Понедељак – петак:
од 7.00 до 15.00 часова

Радно време амбуланте:
Понедељак – петак:
од 7.15 до 14.30 часова

qrcode
Спец. др. мед. Драгана Газибара

Спец. др мед. Драгана Газибара
В.д. директор


direktor@pasterovzavod.rs

Спец. др. мед. Драгана Мијатовић

Спец. др. мед. Драгана Мијатовић

Шеф Службе за истраживање и праћење кретања беснила и других зооноза


Локал 19
ambulanta@pasterovzavod.rs

Др сци. мед. Срђан Станков

Др сци. мед. Срђан Станков
Шеф Службе за микробиолошку и другу дијагностику


Локал 15

laboratorija@pasterovzavod.rs

Асист. Др мед. Павле Бановић

Асист. Др сци. мед. Павле Бановић
Шеф Службе за превенцију и спречавање ширења беснила и других заразних болести


Локал 19

ambulanta@pasterovzavod.rs

pavle.banovic@mf.uns.ac.rs

Др Верица Симин

Др Верица Симин, научни сарадник

Шеф лабораторије за културу ћелија


Локал 24

Ивана Богдан

Ивана Богдан, биолог

Служба за микробиолошку и другу дијагностику


Локал 24

Силвана Стеваноска, мед. сестра

Медицинска сестра


Локал 11

Др мед. Наташа Чапо

Служба за превенцију и спречавање ширења беснила и других заразних болести


Локал 19

ambulanta@pasterovzavod.rs

Спец. др вет. Немања Обрадовић

Спец. др вет. Немања Обрадовић

Шеф Виваријума


Локал 23

veterina@pasterovzavod.rs

Ђорђе Вукомановић

Ђорђе Вукомановић, вет. техничар

Служба за микробиолошку и другу дијагностику


Локал 14

veterina@pasterovzavod.rs

Марко Панић

Марко Панић,вет. техничар

Служба за микробиолошку и другу дијагностику


Локал 14

veterina@pasterovzavod.rs

Добрила Бајић

Добрила Бајић,вет. техничар/strong>

Служба за микробиолошку и другу дијагностику


Локал 14

Гордана Стојадиновић

Гордана Стојадиновић, Лаб. техничар

Служба за микробиолошку и другу дијагностику


Локал 17

favn@pasterovzavod.rs

Кристина Лазаревић, Лаб. техничар

Служба за микробиолошку и другу дијагностику


Локал 17

favn@pasterovzavod.rs

Маст. биол. Драгана Вујин

Маст. биол. Драгана Вујин

Шеф Лабораторије за серолошку дијагностику


Локал 17

favn@pasterovzavod.rs

Маст. прав. Неда Богавац
Мастер правних наука

Специјалиста у области здравственог менаџмента


Дипл. ек. Александра Радић

Дипл. ек. Александра Радић
Службеник за јавне набавке


Локал 12

office@pasterovzavod.rs

Ненад Комененов

Ненад Комененов
Администратор информационог система


Локал 25

administrator@pasterovzavod.rs

Дипл. ек. Мирјана Колак

Дипл. ек. Мирјана Колак
Финансије


Локал 16

finansije@pasterovzavod.rs