Дневни финансијски извештај

ЗАВОД ЗА АНТИРАБИЧНУ ЗАШТИТУ
ПАСТЕРОВ ЗАВОД, НОВИ САД
Подрачун број: 840-146661-40

Стање средстава на рачуну на дан 02/12/2019
Ред.бр.Опис Динара
Ново стање:10.678.877,90
1Стање претходног дана10.678.877,90
2 Прилив од РФЗО - Филијала Нови Сад
561.583,33
3 Прилив од РФЗО - Београд
665.958,33
4 Уплате из буџета РС
0
5 Остале уплате
0
6 Исплаћено:
1.277,79
Извршена плаћања на дан 02/12/2019
Ред.бр. Опис Динара
УКУПНО: 1.277,79
1Материјални трошкови0
2 Остали трошкови
1.277,79
3Енергија0
4 Санитетски и медицински материјал
0
5Вакцине0
6 Серум 0
7 Лична примања 0
8 Рефундација боловања преко 30 дана
0
9 Превоз 0
10Накнаде0
Величина слова