Дневни финансијски извештај

ЗАВОД ЗА АНТИРАБИЧНУ ЗАШТИТУ
ПАСТЕРОВ ЗАВОД, НОВИ САД
Подрачун број: 840-146661-40

Стање средстава на рачуну на дан 17/07/2019
Ред.бр.Опис Динара
Ново стање:11.699.738,55
1Стање претходног дана10.516.030.21
2 Прилив од РФЗО - Филијала Нови Сад
445.166,67
3 Прилив од РФЗО - Београд
739.041,67
4 Уплате из буџета РС
0
5 Остале уплате
0
6 Исплаћено:
500,00
Извршена плаћања на дан 17/07/2019
Ред.бр. Опис Динара
УКУПНО: 500,00
1Материјални трошкови0
2 Остали трошкови
500,00
3Енергија0
4 Санитетски и медицински материјал
0
5Вакцине0
6 Серум 0
7 Лична примања 0
8 Рефундација боловања преко 30 дана
0
9 Превоз 0
10Накнаде0
Величина слова