Дневни финансијски извештај

ЗАВОД ЗА АНТИРАБИЧНУ ЗАШТИТУ
ПАСТЕРОВ ЗАВОД, НОВИ САД
Подрачун број: 840-146661-40

Стање средстава на рачуну на дан 13/09/2019
Ред.бр.Опис Динара
Ново стање:10.824.501,81
1Стање претходног дана11.714.515,64
2 Прилив од РФЗО - Филијала Нови Сад
0
3 Прилив од РФЗО - Београд
0
4 Уплате из буџета РС
0
5 Остале уплате
0
6 Исплаћено:
890.013,83
Извршена плаћања на дан 13/09/2019
Ред.бр. Опис Динара
УКУПНО: 890.013,83
1Материјални трошкови0
2 Остали трошкови
16.560,00
3Енергија0
4 Санитетски и медицински материјал
0
5Вакцине0
6 Серум 0
7 Лична примања 873.453,83
8 Рефундација боловања преко 30 дана
0
9 Превоз 0
10Накнаде0
Величина слова