Дневни финансијски извештај

ЗАВОД ЗА АНТИРАБИЧНУ ЗАШТИТУ
ПАСТЕРОВ ЗАВОД, НОВИ САД
Подрачун број: 840-146661-40

Стање средстава на рачуну на дан 01/04/2020
Ред.бр.Опис Динара
Ново стање:16.919.403,49
1Стање претходног
дана
28.821.154,57
2 Прилив од РФЗО - Филијала Нови Сад
480.250,00
3 Прилив од РФЗО - Београд
862.375,00
4 Уплате из буџета РС
0
5 Остале уплате
0
6 Исплаћено:
13.244.376,08
Извршена плаћања на дан 01/04/2020
Ред.бр. Опис Динара
УКУПНО: 13.244.376,08
1Материјални трошкови0
2 Остали трошкови
13.244.376,08
3Енергија0
4 Санитетски и медицински материјал
0
5Вакцине0
6 Серум 0
7 Лична примања 0
8 Рефундација боловања преко 30 дана
0
9 Превоз 0
10Накнаде0
Величина слова