САВЕТОВАЛИШТЕ ЗА
ЛАЈМСКУ БОРЕЛИОЗУ И ДРУГЕ БОЛЕСТИ КОЈЕ ПРЕНОСЕ КРПЕЉИ

_

У Саветовалишту за лајмску борелиозу и друге болести које преносе крпељи, која функционише у склопу Пастеровог завода, обједињеним приступом врши се комплетан клинички преглед пацијента, дијагностичке процедуре, уклањање крпеља са пацијената, као и анализе на самом крпељу, по схеми коју примењују референтни центри за лајмску борелиозу широм света.

Пастеров завод Нови Сад представља јединствену установу у којој мултидисциплинарни тим стручњака остварује здравствену заштиту по принципу ,,Једно Здравље“ (One Health) у циљу заштите од лајмске борелиозе и других болести које преносе крпељи.

Уколико је крпељ уклоњен са коже пацијента у другој установи, за даље анализе потребно је доставити крпеља спакованог са влажном ватом или газом у пријемну амбуланту за Лајм борелиозу Пастеровог завода током радног времена или се јавити лично уколико крпељ није уклоњен. Крпељ НЕ МОРА бити жив да би се извршиле анализе.

Време пријема крпеља је радним даном 7:30 до 14:30.

Уколико Вас је напао крпељ или осећате тегобе за које сматрате да би могле бити повезане са лајм борелиозом можете нас контактирати путем телефона 021/66-11-003 | 021/420-528 или доћи у Пастеров завод лично.

Пријем пацијената се врши сваког радног дана од 7:30 до 14:30.