Служба за истраживање и праћење кретања беснила и других зооноза 

У Служби се обављају следећи послови:

 • организација и спровођење промоције здравља и едукација из области антирабичне заштите на територији Републикe Србије;
 • спровођење Програма за спречавање, сузбијање, одстрањивање и искорењивање беснила на територији Републике Србије;
 • спречавање, сузбијање и гашење епидемије беснила на територији Републике Србије;
 • подстицање активности за унапређивање рационалне фармакотерапије у превенцији беснила;
 • спровођење активности у реализацији Програма на производњи хуманог антирабијског имуноглобулина;
 • подстицање активности и сарадња са хуманитарним и стручним организацијама, савезима и удружењима, у циљу истраживања и праћења кретања беснила и других зооноза;
 • давање стручно-методолошког мишљења и упутстава код постављања индикација за пружање антирабичне заштите;
 • спровођење активности у истраживању и праћењу кретања беснила и других зооноза, путем сарадње са ветеринарском службом;
 • спровођење активности у истраживању и праћењу кретања беснила и других зооноза, путем сарадње са међународним организацијама;
 • израда извештаја о епизоотиолошкој ситуацији беснила код животиња на територији Републике Србије;
 • праћење и предлагање нових здравствених технологија из области антирабичне заштите.

У Служби за истраживање и праћење кретања беснила и других зооноза се обављају и други послови који у законом и другим општим актима прописани за рад те Службе.