Служба за обезбеђење и контролу квалитета

У Служби се обављају следећи послови:

  • праћење, стално унапређење и контрола квалитета антирабичне заштите становништва на територији Републике Србије;
  • врши се координација рада антирабичних станица на територији Републике Србије;
  • организовање и спровођење провере квалитета стручног рада у антирабичним станицама на територији Репбулике Србије;
  • израда годишњег плана потреба и неопходних залиха вакцина и серума против беснила за антирабичне станице на територији Републике Србије;
  • израда плана, реализација и спровођење дистрибуције вакцине и серума против беснила, за антирабичне станице на територији Републике Србије;
  • праћење и контрола дистрибуције вакцине и серума против беснила за потребе антирабичних станица на територији Републике Србије;
  • врши се контрола произведених и испоручених вакцина и серума против беснила антирабичним станицама на територији Републике Србије, што подразумева контролу врсте, количине и рокова трајања ових препарата;
  • контрола складиштења и чувања вакцине и серума против беснила у антирабичним станицама на територији Републике Србије;
  • контрола складиштења и чувања залиха вакцине и серума против беснила за територију Републике Србије;
  • врши организацију и координацију провере квалитета стручног рада у Заводу.

У Служби за обезбеђење и контролу квалитета се обављају и други послови који у законом и другим општим актима прописани за рад те Службе.