Zalihe lekova na dan: 25.05.2020.

Stanje zaliha u antirabičnoj ambulanti
Vakcina protiv besnila doza12
Humani antirabični imunoglobulin I.J. 48.039,50
Stanje zaliha za distribuciju
Vakcina protiv besnila doza0
Humani antirabični imunoglobulin I.J. 151.537,50
Veličina slova