Zalihe lekova na dan: 23.07.2021.

Stanje zaliha u antirabičnoj ambulanti
Vakcina protiv besnila doza94
Humani antirabični imunoglobulin I.J. 13.678,00
Stanje zaliha za distribuciju
Vakcina protiv besnila doza291
Humani antirabični imunoglobulin I.J. 20.205,00
Veličina slova