Zalihe lekova na dan: 14.01.2021.

Stanje zaliha u antirabičnoj ambulanti
Vakcina protiv besnila doza126
Humani antirabični imunoglobulin I.J. 29.977,50
Stanje zaliha za distribuciju
Vakcina protiv besnila doza426
Humani antirabični imunoglobulin I.J. 127.291,50
Veličina slova