Zalihe lekova na dan: 28.10.2021.

Stanje zaliha u antirabičnoj ambulanti
Vakcina protiv besnila doza53
Humani antirabični imunoglobulin I.J. 11.932,75
Stanje zaliha za distribuciju
Vakcina protiv besnila doza35
Humani antirabični imunoglobulin I.J. 0
Veličina slova