Календар Континуиране медицинске едукације (КМЕ)

ДАТУМ ОДРЖАВАЊА МЕСТО ОДРЖАВАЊА НАЗИВ КУРСА
09.02.2023. Дом Здравља Бачка Паланка Профилакса, дијагностика и ксенодијагностика лајмске борелиозе и других болести које преносе крпељи
13.02.2023. Дом Здравља Жабаљ Профилакса, дијагностика и ксенодијагностика лајмске борелиозе и других болести које преносе крпељи
20.02.2023. Дом Здравља Бечеј Профилакса, дијагностика и ксенодијагностика лајмске борелиозе и других болести које преносе крпељи
21.02.2023. Општа болница Суботица Профилакса, дијагностика и ксенодијагностика лајмске борелиозе и других болести које преносе крпељи
23.02.2023. Општа болница Ђорђе Јоановић (Зрењанин) Профилакса, дијагностика и ксенодијагностика лајмске борелиозе и других болести које преносе крпељи
28.02.2023. Дом Здравља Нови Сад Профилакса, дијагностика и ксенодијагностика лајмске борелиозе и других болести које преносе крпељи
01.03.2023. Завод за хитну медицинску помоћ Нови Сад Профилакса, дијагностика и ксенодијагностика лајмске борелиозе и других болести које преносе крпељи
02.03.2023. Дом Здравља Нови Сад Профилакса, дијагностика и ксенодијагностика лајмске борелиозе и других болести које преносе крпељи
06.03.2023. Дом Здравља Темерин Профилакса, дијагностика и ксенодијагностика лајмске борелиозе и других болести које преносе крпељи
07.03.2023. Дом Здравља Нови Сад Профилакса, дијагностика и ксенодијагностика лајмске борелиозе и других болести које преносе крпељи
09.03.2023. Дом Здравља Ириг Профилакса, дијагностика и ксенодијагностика лајмске борелиозе и других болести које преносе крпељи
14.03.2023. Дом Здравља Нови Сад Профилакса, дијагностика и ксенодијагностика лајмске борелиозе и других болести које преносе крпељи
15.03.2023. Дом Здравља Панчево Профилакса, дијагностика и ксенодијагностика лајмске борелиозе и других болести које преносе крпељи
17.03.2023. Дом Здравља Беочин Профилакса, дијагностика и ксенодијагностика лајмске борелиозе и других болести које преносе крпељи
20.03.2023. Дом Здравља Инђија Профилакса, дијагностика и ксенодијагностика лајмске борелиозе и других болести које преносе крпељи
04.04.2023. Дом Здравља Оџаци Профилакса, дијагностика и ксенодијагностика лајмске борелиозе и других болести које преносе крпељи
06.04.2023. Дом Здравља Нови Кнежевац Профилакса, дијагностика и ксенодијагностика лајмске борелиозе и других болести које преносе крпељи
24.05.2023. Институт за здравствену заштиту деце и омладине Војводине Профилакса, дијагностика и ксенодијагностика лајмске борелиозе и других болести које преносе крпељи