Predstavnici Pasterovog zavoda na PSU-UNS Joint Conference on Medical Science and Technology 2023

Током конференције одржане на Медицинском факултету Нови Сад Универзитета у Новом Саду, резултате научноистраживачког рада је представило 4 члана колектива.

Научни сарадник, др Верица Симин и Мс биол. Ивана Богдан представили истраживање под називом:

Prevalence of Emerging Pathogens in Ticks Removed from Humans (Serbia, 2020).

В.д. директора, спец. др мед. Драгана Газибара је приказала најновије истраживањe на тему лајмског кардитиса извршеног у сарадњи са истраживачким тимом Института за кардиоваскуларне болести Војводине под називом Seroprevalence of anti-Borrelia antibodies in Patients with 2ND and 3RD degree A-V Block.

Асист. др сци. мед. Павле Бановић је реферисао резултате о новодетектованим обољењима које преносе крпељи на територији Републике Србије.

 

Comments are disabled.