Тест директне имунофлуоресценције на беснило (FAT)

Најчешће коришћен тест за дијагнозу беснила је FAT, који препоручују
WHO и ОIЕ. Овај тест се користи директно на ткивном размазу отиску можданог ткива.

Овим тестом потврђује се присуство антигена вируса беснила у инфицираној ћелији, односно ткиву.

FAT је веома осетљив и специфичан (између 96% и 99%), и даје поуздане резултате на свежим узорцима за мање од 2 сата. Осетљивост зависи од узорка, степена аутолизе и типа узорка.

Ткивне отиске треба припремити из композитног узорка можданог ткива који укључује мождано стабло и мали мозак. Ако мали мозак није доступан, могу се користити Амонови рогови. Отисци се фиксирају у 100%-тном, хладном ацетону (–20 ° С) најмање 20 минута. Затим се осуше на ваздуху и затим обоје са специфичним FITC-ом (флуоресцеин изотиоцијанат) обележеним специфичним антителом (поликлонско или моноклонско антитело против беснила).

Овај коњугат, разблажен до радног разређења се оставља да реагује са антигеном у отиску за 30 минута на 37° С у влажној комори. Затим се испирају слајдови и посматра се специфична флуоресценција коришћењем флуоресцентног микроскопа и филтера погодне таласне дужине (aпсорпција на 490 nm и емисија на преко 510 nm).

Агрегати нуклеокапсидног протеина се идентификују специфичном флуоресценцијом везаног коњугата. Препоручује се да два независно обучена оператера читају сваки FAT слајд. Конзервирана антигена места на нуклеокапсидном протеину вируса беснила дозвољавају идентификацију свих лисавируса са модерним комерцијалним препаратима коњугата који се користе за дијагностичке тестове. FAT се може применити и на узорке сачуване у глицеролу након корака прања. Ако је узорак је сачуван у раствору формалина, FAT се може користити тек после третирања узорка протеолитичким ензимом. Међутим, FAT је на формалином фиксираним и дигестираним узорцима увек мање поуздан и него када се обавља на свежем ткиву.