Profilaksa besnila i drugih zoonoza koje prenose psi, mačke i divlje kanidePosted by On

U petak, 31. marta 2017. godine,u sali Doma zdravlja Kula, održana je edukacija na temu

„Profilaksa besnila i drugih zoonoza koje prenose psi mačke i divlje kanide“.

Otvarajući skup, u ime domaćina, prisutne lekare je pozdravio dr Čedomir Bošković. Profesor dr Ervin Gebauer je informisao slušaoce o aktuelnim parazitozama koje se javljaju na teritoriji Srbije, i karakterističnim slučajevima parazitoza kod dece.

Predavanje o besnilu i antirabičnoj zaštiti, sa posebnim osvrtom na etiološku dijagnostiku ujednih ozleda od životinja i sve češće oboljevanje ljudi od bolesti čiji su prenosioci domaće i divlje životinje održao je Prof. dr Dušan Lalošević, direktor Pasterovog zavoda. Kroz diskusiju, lekari sa teritorije Zapadnobačkog okruga razmenili su svoja iskustva u dijagnostici i lečenju zoonoza i parazitoza sa predavačima.

Preuzmite prezentacije
Kliknite na fotografiju za preuzimanje

Vesti

Veličina slova