Lekar Pasterovog zavoda proglašen za najboljeg doktoranda Medicinskog fakulteta u Novom Sadu

Prodekan prof. dr Branislav Bajkin uručuje nagradu asist. dr med. Pavlu Banoviću

Povodom 61. godišnjice Medicinskog fakulteta u Novom Sadu, 18.05.2021. god. asist. dr med. Pavlu Banoviću je uručena nagrada za rezultate ostvarene tokom doktorskih studija i publikovanje naučnih radova u istaknutim svetskim časopisima. Naučni i stručni rezultati ostvareni u prethodnom periodu su zasluga timskog rada naučnog kolektiva Pasterovog zavoda, koji za cilj ima pružanje vrhunske zdravstvene zaštite u kontekstu profilakse, dijagnostike i tretmana zoonoza.

Comments are disabled.