Доказивање присуства вируса крпељског менингоенцефалтиса (Tick-Borne Encephalitis Virus – TBEV) у крпељу или другом материјалу RealTime PCR техником

_

Да ли је крпељ заражен?

Анализа заражености крпеља од стране вируса крпељског менингоенцефалитиса представља напредну молекуларну методу којом се стиче јаснији увид током процене ризика да пацијент развије неку од форми овог вирусног обољења, изузетно присутног у појединим земљама централне Европе.