Доказивање присуства ДНК узрочника лајм борелиозе у крпељу или другом материјалу RealTime PCR техником

_

Да ли је крпељ заражен?

Анализа заражености крпеља од стране бактерија из комплекса B. burgdorferi sensu lato представља напредну молекуларну методу којом се стиче јаснији увид током процене ризика да пацијент развије лајм борелиозу.