Dijagnostika toksokarijaze metodom indirektne imunofluorescencije (IFA test)

Princip indirektnog imunofluorescentnog testa na toksokarijazu podrazumeva dokazivanje IgG antitela na prisustvo antigena Toxocara canis u serumu pacijenta.

Metod je veoma osetljiv (pozitivan i kod infekcije sa malim brojem uzročnika) i može biti visoko specifičan (nema unakrsnih reakcija sa drugim parazitima).

toxocara_canis_larva
Larva T. canis

Slika: T canis IFA