Дијагностика токсокаријазе методом индиректне имунофлуоресценције (IFA тест)

Принцип индиректног имунофлуоресцентног теста на токсокаријазу подразумева доказивање IgG антитела на присуство антигена Toxocara canis у серуму пацијента.

Метод је веома осетљив (позитиван и код инфекције са малим бројем узрочника) и може бити високо специфичан (нема унакрсних реакција са другим паразитима).

toxocara_canis_larva
Ларва T. canis

Slika: T canis IFA