Дијагностика лајм борелиозе

имуноблот методом

_

Имуноблот метода представља други степен дијагностике лајм борелиозе по тренутним светским стандардима. Метода омогућава детекцију антитела у серуму пацијента усмерених на антигене које поседује B. burgdorferi и представља потврду ELISA или IFA теста.