National Reference Laboratory for Rabies –
Pasteur Institute Novi Sad

VAT: 100715745
Identity number: 08066388

Address:

Hajduk Veljkova 1
21137 Novi Sad
Pak: 402007
Republic of Serbia

Phone and fax:

+38121 66-11-003
+38121 420-528

Doctor’s phone number:
(For emergencies, after working hours)
+381 64 393 3821

E-mail:

office@pasterovzavod.rs

 

The person in charge of maintaining the internetpresentation:
administrator@pasterovzavod.rs

Work hour:

Monday – Friday:
from 7.00 to 15.00 hours

Working hours of the ambulance:
Monday – Friday:
from 7.15 to 14.30 hours

qrcode
Спец. др. мед. Драгана Газибара

Спец. др мед. Драгана Газибара
В.д. директор


direktor@pasterovzavod.rs

Спец. др. мед. Драгана Мијатовић

Спец. др. мед. Драгана Мијатовић

Шеф Службе за истраживање и праћење кретања беснила и других зооноза


Локал 19
ambulanta@pasterovzavod.rs

Др сци. мед. Срђан Станков

Др сци. мед. Срђан Станков
Шеф Службе за микробиолошку и другу дијагностику


Локал 15

laboratorija@pasterovzavod.rs

Асист. Др мед. Павле Бановић

Асист. Др сци. мед. Павле Бановић
Шеф Службе за превенцију и спречавање ширења беснила и других заразних болести


Локал 19

ambulanta@pasterovzavod.rs

pavle.banovic@mf.uns.ac.rs

Др Верица Симин

Др Верица Симин, научни сарадник

Шеф лабораторије за културу ћелија


Локал 24

Ивана Богдан

Ивана Богдан, биолог

Служба за микробиолошку и другу дијагностику


Локал 24

Силвана Стеваноска

Силвана Стеваноска, мед. сестра

Медицинска сестра


Локал 11

Др мед. Наташа Чапо

Служба за превенцију и спречавање ширења беснила и других заразних болести


Локал 19

ambulanta@pasterovzavod.rs

Спец. др вет. Немања Обрадовић

Спец. др вет. Немања Обрадовић

Шеф Виваријума


Локал 23

veterina@pasterovzavod.rs

Ђорђе Вукомановић

Ђорђе Вукомановић, вет. техничар

Служба за микробиолошку и другу дијагностику


Локал 14

veterina@pasterovzavod.rs

Марко Панић

Марко Панић,вет. техничар

Служба за микробиолошку и другу дијагностику


Локал 14

veterina@pasterovzavod.rs

Добрила Бајић

Добрила Бајић,вет. техничар/strong>

Служба за микробиолошку и другу дијагностику


Локал 14

Гордана Стојадиновић

Гордана Стојадиновић, Лаб. техничар

Служба за микробиолошку и другу дијагностику


Локал 17

favn@pasterovzavod.rs

Кристина Лазаревић

Кристина Лазаревић, Лаб. техничар

Служба за микробиолошку и другу дијагностику


Локал 17

favn@pasterovzavod.rs

Маст. биол. Драгана Вујин

Маст. биол. Драгана Вујин

Шеф Лабораторије за серолошку дијагностику


Локал 17

favn@pasterovzavod.rs

Маст. прав. Неда Богавац

Маст. прав. Неда Богавац
Мастер правних наука

Специјалиста у области здравственог менаџмента

Помоћник директора за правна, кадровска и административна питања


Локал 21

Дипл. ек. Александра Радић

Дипл. ек. Александра Радић
Службеник за јавне набавке


Локал 12

office@pasterovzavod.rs

Ненад Комененов

Ненад Комененов
Администратор информационог система


Локал 25

administrator@pasterovzavod.rs

Биљана Тишма

Биљана Тишма. Ек. техничар
Шеф рачуноводства


Локал 20

racunovodstvo@pasterovzavod.rs

Дипл. ек. Мирјана Колак

Дипл. ек. Мирјана Колак
Финансије


Локал 16

finansije@pasterovzavod.rs