Зоолошки преглед крпеља

_

Под зоолошким прегледом крпеља подразумева се идентификација врсте крпеља, утврђивање развојног стадијума и пола крпеља, као и степен насисаности (ухрањености крпеља). Идентификација врсте се врши на основу морфолошких карактеристика крпеља уз коришћење адекватних кључева за детерминацију. Значај утврђивања врсте крпеља се огледа у чињеници да нису све врсте крпеља и вектори за Borrelia burgdorferi sensu lato, узрочника лајмске болести.

За сваки развојни стадијум крпеља (ларва, нимфа, адулт) неопходна је исхрана са крвљу домаћина на којем паразитирају, да би крпељ прешао из једне развојне фазе у другу. Због тога се на основу степена ухрањености процењује дужина боравка на домаћину, а тиме и ризик од могућности преноса борелија током исхране крпеља.