Zalihe lekova na dan: 02.07.2020.

Stanje zaliha u antirabičnoj ambulanti
Vakcina protiv besnila doza3
Humani antirabični imunoglobulin I.J. 47.029,50
Stanje zaliha za distribuciju
Vakcina protiv besnila doza0
Humani antirabični imunoglobulin I.J. 151.537,50
Veličina slova