Zalihe lekova na dan: 16.01.2020.

Stanje zaliha u antirabičnoj ambulanti
Vakcina protiv besnila doza286
Humani antirabični imunoglobulin I.J. 18907
Stanje zaliha za distribuciju
Vakcina protiv besnila doza0
Humani antirabični imunoglobulin I.J. 0
Veličina slova