Zalihe lekova na dan: 13.01.2022.

Stanje zaliha u antirabičnoj ambulanti
Vakcina protiv besnila doza35
Humani antirabični imunoglobulin I.J. 0
Stanje zaliha za distribuciju
Vakcina protiv besnila doza40
Humani antirabični imunoglobulin I.J. 0
Veličina slova