Zalihe lekova na dan: 07.06.2023.

Stanje zaliha u antirabičnoj ambulanti
Vakcina protiv besnila doza117
Humani antirabični imunoglobulin I.J. 29800
Stanje zaliha za distribuciju
Vakcina protiv besnila doza107
Humani antirabični imunoglobulin I.J. 78900