Zalihe lekova na dan: 05.10.2022.

Stanje zaliha u antirabičnoj ambulanti
Vakcina protiv besnila doza3
Humani antirabični imunoglobulin I.J. 0
Stanje zaliha za distribuciju
Vakcina protiv besnila doza0
Humani antirabični imunoglobulin I.J. 0