VIVARIJUM

_

Vivarijum predstavlja organizacionu celinu Zavoda za antirabičnu zaštitu  – Pasterov Zavod  Novi Sad, u sklopu Službe za mikrobiološku i drugu dijagnostiku – Referentne labolatorije za besnilo u kojoj se drže, uzgajaju i vrše ogledi na laboratorijskim životinjama.

Životinjske vrste kojima raspolažemo:

  • Miševi – sojevi NMRI, SWISS, C57BL/6
  • Pacovi – sojevi WISTAR, SPRAGUE DAWLEY

Miševi – sojevi NMRI, SWISS, C57BL/6

nmri

NMRI soj

NMRI soj

Koristi se kao eksperimentalna životinja u mnogim istraživanjima u domenu opšte biologije, fiziologije, teratologije, u farmakološkim (posebno u psihofarmakologiji za bihejvioralne studije) i toksikološkim ogledima.

swiss-soj

SWISS soj

SWISS soj

Soj je stvoren od 2 albino mužijaka i 7 albino ženki poreklom iz ,,Centre Anticancéreux de Romand“ (Lozana, Švajcarska) i uvezen u Rockfeller Institut 1926. godine. Potomci su rasuti širom sveta.

Raznovrsni autbrid (outbreed) miš, koji se koristi u svim oblastima biomedicinskih istraživanja (opšte studije), pogotovu u bihejvioralnim, imunološkim, metaboličkim, onkološkim, farmakološkim, teratološkim i toksikološkim istraživanjima, kao i u studijama fiziologije starenja i reprodukcije.

c57bl

C57BL/6 soj

C57BL/6 soj

Poseduje mnoge neobične karakteristike koje ga čine korisnim za neka istraživanja i neprikladnim za druga: Neobično je osetljiv na hladnoću i bol – analgetici ne pokazuju adekvatnu efikasnost. Za razliku od većine sojeva miša, dobrovoljno pije alkoholna pića, pored toga podložniji je zavisnosti od morfijuma, aterosklerozi i gubitku sluha.

Predstavlja jedan od najpopularnijih izbora za animalne modele. Idealan za genetske studije, ispitivanje gojaznosti uzrokovane ishranom, imunološka istraživanja.

Pacovi – sojevi WISTAR, SPRAGUE DAWLEY

WISTAR soj

Razvijen u Institutu Vistar 1906. godine za upotrebu u biološkim i medicinskim istraživanjima. Predstavlja prvi soj pacova koji je razvijen da služi kao modelni organizam u vreme kada su laboratorije prvenstveno koristile miševe (Mus musculus).

Pogodan je za opšte modele, istraživanja u domenu infektivnih bolesti, ispitivanje efekta starenja, kao i za hirurške modele.

SPRAGUE DAWLEY soj

Glavne prednosti ovog soja su smirenost jedinki i lakoća njihovim rukovanjem.

Soj je pogodan za istraživanja u domenu eksperimentalne hirurgije, nutricije i metabolzima, neurologije, onkologije, farmakologije, fiziologije i starenja, teratologije i toksikologije.

Po potrebi se mogu nabaviti i drugi sojevi u zavisnosti od potreba istraživača kao i druge životinjske vrste.

U vivarijumu se rutinski obavljaju sledeći testovi:

1. test izolacije virusa besnila na miševima ( MIT test )
2. test potentnosti inaktivisane vakcine protiv besnila ( NIH test )
3. test izolacije virusa Aujeskijeve bolesti (lažnog besnila – Morbus Aujeszky) na miševima
4. drugi testovi i modeli (u zavisnosti od potreba istraživača)

Za ostale informacije obratite se na kontakt telefone 021/ 66-11-003; 021/ 420-528 ili e-mail: pasterov.zavod@gmail.com