UPUTSTVO ZA
UKLANJANJE KRPELJA

_

Uklanjanje krpelja se sprovodi pincetom i povlačenjem na gore tako da osovina sile povlačenja sa površinom kože zaklapa ugao od 90 stepeni.

Krpelja hvatati što bliže mestu uboda i izbegavati pritiskanje / bušenje / kidanje njegovog stomaka.

Poželjno je da se krpelj ukloni jednim potezom i u celosti.

Prihvatljivo je da tokom uklanjanja krpelja rilica ostane u koži pacijenta i ne treba dalje manipulisati sa mestom uboda.