O TRIHINELOZI

_

Prvi zapisi o  otkriću trihineloze datiraju  oko 1200. godine pre nove ere. Naime,  1974. god. u međurebarnoj muskulaturi  jedne egipatske mumije utvrđeno je prisustvo učaurenih trihinela. Smatra se čak, da je i Muhamed koji je udario temelje islama, zabranio svojim vernicima konzumiranje svinjskog mesa između ostalog i zbog trihineloze.

Trihineloza  je  bolest ljudi i životinja (više od 100 vrsta sisara) uzrokovana parazitom koji pripada rodu Tricihinella.

Pripadnici ovog roda nađeni su gotovo na svim kontinentima, u svim klimatskim oblastima, kako u tropima tako i u polarnom pojasu.

Primenom molekularnih metoda utvrđeno je više genotipova  Tricihinella od kojih je u Srbiji najzastupljenija Tricihinella spiralisT1.


IZGLED PARAZITA

Trihineloza je bolest koju izaziva parazit valjkastog oblika. Razlike kod mužjaka i ženke postoje.  Mužjak je veličine 1,0-1,6 x 0,03-0,04 mm. Ženka je dvostruko veća, oko 2,5-4,0 x 0,05-0,06. Za razvoj trihinela nije potreban poseban prelazni domaćin, jer se u istom domaćinu nalaze larve i odrasli oblici.


INFEKCIJA, BOLEST LJUDI

U Srbiji je prva infekcija kod svinja otkrivena 1918. godine, a prvi slučajevi trihineloze kod ljudi zabeleženi su 1923. godine.

Srbija i danas spada u zemlje sa visokim procentom infekcije ljudi a suočena je i sa činjenicom da je infekcija kod domaćih svinja prisutna gotovo na teritoriji cele zemlje.  Najveći procenat infekcije zabeležen je u  Pomoravskom, Sremskom i Braničevskom okrugu.

Bolest kod ljudi  nastupa posle konzumiranja nedovoljno termički obrađenog mesa u kojem se nalaze larve trihinela. Bolest se održava prenošenjem u lancu pacov-svinja-čovek.  Čovek najčešće oboli nakon konzumiranja nedovoljno termički obrađenog mesa i mesnih prerađevina (šunka, kobasica, kulen…) poreklom od svinjskog mesa u kojem se nalaze larve trihinela, a veoma često  i nakon konzumirnja mesa i mesnih prerađevina konja, krava, ovaca, koza u čijem mesu su takođe prisutne larve trihinela.

U našoj zemlji oboljenje se najčešće javlja tokom zimskih meseci, nakon klanja svinja.

Prvi znak bolesti je veoma visoka visoka  temperatura i bol u mišićima, zapaljenje mišića.

Slika 1. Larva u mišiću kod domaće svinje-trihinoskopija

Slika 2. Larva u mišiću kod divlje svinje-trihinoskopija

Pravilnik o merama za suzbijanje trihineloze životinja