Služba za prevenciju i sprečavanje širenja besnila i drugih zaraznih bolesti

U Službi se obavljaju sledeći poslovi:

  • pružanje antirabične zaštite pacijentima sa teritorije Južnobačkog okruga;
  • edukacija iz oblasti besnila za pacijente i njihove pratioce, sa teritorije Južnobačkog okruga;
  • epidemiološka obrada, izrada i slanje izveštaja, za ozleđene i antirabično tretirane pacijente sa teritorije Južnobačkog okruga;
  • epidemiološka obrada, izrada i slanje izveštaja, za ozleđene i antirabično tretirane pacijente za teritoriju Republike Srbije;
  • izrada godišnjeg plana, praćenje realizacije i izrada izveštaja o potrošnji vakcina i seruma protiv besnila za pacijente sa teritorije Južnobačkog okruga;
  • sprovođenje epidemiološkog nadzora u cilju prevencije besnila i slanje izveštaja o dijagnostikovanom besnilu životinja antirabičnim stanicama na teritoriji Republike Srbije;
  • organizovanje i realizacija preventivne imunizacije protiv besnila na teritoriji Republike Srbije;
  • organizovanje i razvoj integrisanog zdravstvenog informacionog sistema, iz oblasti antirabične zaštite za teritoriju Republike Srbije;
  • vođenje neophodnih evidencija i dokumentacije o ozleđenim i antirabično tretiranim pacijentima sa teritorije Južnobačkog okruga;
  • vođenje centralnog registra antirabično tretiranih lica za teritoriju Republike Srbije.

Šef Službe: spec. dr med. Nenad Vranješ