Služba za obezbeđenje i kontrolu kvaliteta

U Službi se obavljaju sledeći poslovi:

  • praćenje, stalno unapređenje i kontrola kvaliteta antirabične zaštite stanovništva na teritoriji Republike Srbije;
  • vrši se koordinacija rada antirabičnih stanica na teritoriji Republike Srbije;
  • organizovanje i sprovođenje provere kvaliteta stručnog rada u antirabičnim stanicama na teritoriji Repbulike Srbije;
  • izrada godišnjeg plana potreba i neophodnih zaliha vakcina i seruma protiv besnila za antirabične stanice na teritoriji Republike Srbije;
  • izrada plana, realizacija i sprovođenje distribucije vakcine i seruma protiv besnila, za antirabične stanice na teritoriji Republike Srbije;
  • praćenje i kontrola distribucije vakcine i seruma protiv besnila za potrebe antirabičnih stanica na teritoriji Republike Srbije;
  • vrši se kontrola proizvedenih i isporučenih vakcina i seruma protiv besnila antirabičnim stanicama na teritoriji Republike Srbije, što podrazumeva kontrolu vrste, količine i rokova trajanja ovih preparata;
  • kontrola skladištenja i čuvanja vakcine i seruma protiv besnila u antirabičnim stanicama na teritoriji Republike Srbije;
  • kontrola skladištenja i čuvanja zaliha vakcine i seruma protiv besnila za teritoriju Republike Srbije;
  • vrši organizaciju i koordinaciju provere kvaliteta stručnog rada u Zavodu.

U Službi za obezbeđenje i kontrolu kvaliteta se obavljaju i drugi poslovi koji u zakonom i drugim opštim aktima propisani za rad te Službe.

Šef Službe: mr sc. med. Nenad Vranješ