Služba za istraživanje i praćenje kretanja besnila i drugih zoonoza 

U Službi se obavljaju sledeći poslovi:

 • organizacija i sprovođenje promocije zdravlja i edukacija iz oblasti antirabične zaštite na teritoriji Republike Srbije;
 • sprovođenje Programa za sprečavanje, suzbijanje, odstranjivanje i iskorenjivanje besnila na teritoriji Republike Srbije;
 • sprečavanje, suzbijanje i gašenje epidemije besnila na teritoriji Republike Srbije;
 • podsticanje aktivnosti za unapređivanje racionalne farmakoterapije u prevenciji besnila;
 • sprovođenje aktivnosti u realizaciji Programa na proizvodnji humanog antirabijskog imunoglobulina;
 • podsticanje aktivnosti i saradnja sa humanitarnim i stručnim organizacijama, savezima i udruženjima, u cilju istraživanja i praćenja kretanja besnila i drugih zoonoza;
 • davanje stručno-metodološkog mišljenja i uputstava kod postavljanja indikacija za pružanje antirabične zaštite;
 • sprovođenje aktivnosti u istraživanju i praćenju kretanja besnila i drugih zoonoza, putem saradnje sa veterinarskom službom;
 • sprovođenje aktivnosti u istraživanju i praćenju kretanja besnila i drugih zoonoza, putem saradnje sa međunarodnim organizacijama;
 • izrada izveštaja o epizootiološkoj situaciji besnila kod životinja na teritoriji Republike Srbije;
 • praćenje i predlaganje novih zdravstvenih tehnologija iz oblasti antirabične zaštite.

Šef Službe: Spec. dr med. Dragana Mijatović


U Službi za istraživanje i praćenje kretanja besnila i drugih zoonoza se obavljaju i drugi poslovi koji u zakonom i drugim opštim aktima propisani za rad te Službe.