ФОРМУЛАР ЗА ПРИЈАВУ ГОСТА СА ПОСЕБНИМ ПОЗИВОМ

    Сагласан/сагласна сам да Пастеров Завод користи моје податке из ове пријаве за потребе евиденције присуствовања на симпозијуму. Подаци ће бити коришћени у складу са Политиком приватности, коју можете пронаћи овде, и чуваће се у складу са законима о заштити података. Кликом на "Пошаљите," потврђујем сагласност са наведеним условима.