Онлајн обука о добробити огледних животиња – Основи рада са огледним животињама (за А, Б, и В категорију) 19. и 26. март 2022. године

Сходно Закону о добробити животиња и Правилнику о условима за упис у регистар за огледе на животињама, садржини и начину вођења тог регистра, програму обуке о добробит огледних животиња, обрасцу захтева за одобрење за спровођење огледа на животињама, начину, неге, поступања и лишавања живота огледних животиња, као и садржини и начину вођења евиденције о држању, репродукцији, промету, односно спровођењу огледа на животињама, лица укључена у огледе на животињама, као и лица задужена за заштиту добробити огледних животиња и бриге о њима су обавезна да су обучена за активности које преузимају у том послу, тј. да су прошла одговарајућу обуку.

Етичка комисија за заштиту добробити огледних животиња Универзитета у Новом Саду, на основу тачке 3 члана 52. Закона о добробити животиња, добила је одобрење од надлежног министарства за одржавање Обуке о добробити огледних животиња. Оваква обука је на Универзитету у Новом Саду последњи пут организована 2015. године. Планирано је да се обука одржи онлајн, у току две узастопне суботе (19. и 26. марта) и радом преко Гугл учионице.

 

Програм обуке је у складу са Правилником о условима за упис у регистар за огледе на животињама, садржини и начину вођења тог регистра, програму обуке о добробити огледних животиња, обрасцу захтева за одобрење за спровођење огледа на животињама, начину неге, поступања и лишавања живота огледних животиња, као и о садржини и начину вођења евиденције о држању, репродукцији, промету, односно спровођењу огледа на животињама (Службени гласник РС бр.39/10)

 

Циљна група су лица која спроводе огледе на животињама и то: истраживачи, студенти и други запослени из институција које су регистроване за рад са огледним животињама.

У зависности од врсте послова који се обављају у вези са огледним животињама, лица која те послове обављају категоришу се на следећи начин:

 1. категорија А – лица одговорна за заштиту добробити огледних животиња (др вет.) и лица задужена за бригу о огледним животињама (чувари огледних животиња, хигијеничари);
 2. категорија Б – лица која обављају оглед или учествују у једном његовом делу (лабораторијски техничари);
 3. категорија В – надлежна лица која обављају оглед на животињама (истраживачи, студенти додипломских, мастер и докторских студија).

 

 

Важно за категорију В: За лица која не поседују искуство потребно је 80 часова обуке тј. двонедељни практични рад под надзором ментора.

 

Молимо све заинтересоване да се укључе на Гугл учионицу:

https://classroom.google.com/c/NDU0MzE1NDc3MTY3?cjc=isfol26

где ће наћи сва потребна упутсва о начину пријаве, плаћања и попуњавању упитника о практичном искуству.

 

 

Цена обуке

категорија А: = 2.100,00 дин. (1.750,00 дин. + ПДВ)

категорија Б: = 3.060,00 дин. (2.550,00 дин. + ПДВ)

категорија В: = 5.100,00 дин. (4.250,00 дин. + ПДВ)

 

 

Тематске јединице:

 1. Етички аспекти заштите добробити огледних животиња; Рад ЕК, процедура добијања сагласности – од обрасца до решења
 2. Законодавни аспекти заштите добробити огледних животиња
 3. Основе анатомије, физиологије и понашања појединих животињских врста које се користе у биомедицинским огледима
 4. Услови држања огледних животиња и основна правила поступања са огледним животињама у биомедицинским огледима
 5. Практични аспекти надзора здравственог стања животиња и стања супротних добробити
 6. Хумане методе лишавања живота различитих врста огледних животиња
 7. Одговарајући избор и примена анестезије и аналгезије код огледних животиња, релеванте технике и хирушке процедуре
 8. Експериментални дизајн испитивања на огледним животињама и огледне процедуре
 9. Алтернативне методе коришћењу животиња у огледима
 10. Одговарајуће статистичке анализе у огледима

 

Полагање теста по завршетку обуке биће организовано онлајн.

 

Потврде/сертификатe о обучености полазници обуке ће моћи да преузму у матичним институцијама.

 

Више информација о практичној обуци можете добити од чланова Етичке комисије који представљају институције које су регистроване за вршење огледа на животињама:

Проф. др Марија Пајић, Пољопривредни факултет, Нови Сад

Проф. др Саша Вукмировић, Медицински факултет, Нови Сад

Проф. др Татјана Ћебовић, Клинички центар Војводине

Др Доротеја Марчић, Научни институт за ветеринарство „Нови Сад“

Др Светланa Фа, Природно-математички факултет, Нови Сад

Др Павле Бановић, Пастеров завод, Нови Сад

 

Comments are disabled.