Обавештење о избору кандидата

Дана 09.01.2023. у 14 часова Конкурсна комисија Завода за антирабичну заштиту – Пастеров завод, Нови Сад одржала је састанак у просторијама Завода на којем је разматрала приспеле молбе за пријем у радни однос по расписаном јавном конкурсу за радно место: Референт за финансијско – рачуноводствене послове у складу са Правилником о организацији и систематизацији послова у Заводу за антирабичну заштиту – Пастеров завод, Нови Сад број 01-10/1 од 23.05.2022.

Конкурс је расписан 28.12.2022. године.

Састанку Конкурсне комисије присуствовали су Биљана Тишма и Мирјана Колак. Александра Радић оправдано одсутна због годишњег одмора.

Комисија је ивршила увид у приспеле молбе за заснивање радног односа на радно место Референт за финансијско – рачуноводствене послове у складу са Правилником о организацији и систематизацији послова у Заводу за антирабичну заштиту – Пастеров завод, Нови Сад број 01- 10/1 од 23.05.2022. и констатовала следеће: укупно приспело 5 молби за заснивање радног односа по расписаном конкурсу.

После разматрања приспелих молби Комисија је једногласно донела следећи:

ЗАКЉУЧАК

У радни однос по расписаном јавном конкурсу за радно место Референт за финансијско – рачуноводствене послове у складу са Правилником о организацији и систематизацији послова у Заводу за антирабичну заштиту – Пастеров завод, Нови Сад број 01-10/1 од 23.05.2022. примиће се следећи кандидат:

ДРАГАНА СТОЈКОВИЋ из Новог Сада, ул Караш Пала З5а са молбом под бројем 01/5/2 од 05.01.2022.

Именована је изабрана за пријем у радни однос по објављеном конкурсу јер испуњава све тражене услове.

Погледајте PDF документ →

 

 

Comments are disabled.