Pasterov Zavod Novi Sad, Srbija

Na osnovu člana 127.stav 1. Zakona o zdravstvenoj zaštiti, Izvršno veće Autonomne Pokrajine Vojvodine je 2006.godine donelo Odluku o osnivanju ZAVODA ZA ANTIRABIČNU ZAŠTITU – Pasterov zavod. U Odluci se navodi:

  • Osniva se Zavod za antirabičnu zaštitu – Pasterov zavod, za obavljanje delatnosti u oblasti prevencije i laboratorijske dijagnostike, besnila i drugih zaraznih bolesti, na više nivoa.
  • Zavod u skladu sa Zakonom o zdravstvenoj zaštiti obavlja zdravstvenu delatnost iz oblasti prevencije i laboratorijske dijagnostike besnila i drugih zaraznih bolesti, odnosno prati i proučava raširenost besnila i predlaže mere za njegovo suzbijanje
  • Zavod vrši ispitivanje i primenu novih metoda prevencije i imunoprofilakse besnila, odnosno utvrđuje stručno-medicinske i doktrinarne stavove iz antirabične zaštite i pruža stručno metodološku pomoć u njihovom sprovođenju