Завод за антирабичну заштиту –
Пастеров завод, Нови Сад

ПИБ:100715745
Матични број: 08066388

Адреса:

Хајдук Вељкова 1
21137 Нови Сад
Пак: 402007
Република Србија

Телефон и телефакс:

021 66-11-003
021 420-528

Телефон дежурног лекара:
(За хитне случајеве, ван радног времена)
064/ 393- 3821

Телефон дежурног ветеринара:
(За преузимање материјала, ван радног времена)
064/ 393- 3821

Електронска пошта:

office@pasterovzavod.rs

Особа задужена за одржавање интернет презентације:

Ненад Комненов
administrator@pasterovzavod.rs

Радно време:

Понедељак – петак:
од 7.00 до 15.00 часова

Радно време амбуланте:
Понедељак – петак:
од 7.15 до 14.30 часова

qrcode

Мр сц. мед.
Ненад Врањеш

В.Д. Директора


Локал 18

direktor@pasterovzavod.rs

Др сц. мед.
Срђан Станков

Шеф службе за микробиолошку и другу дијагностику


Локал 15
laboratorija@pasterovzavod.rs

Спец. др мед. Драгана Мијатовић
Шеф службе за превенцију и спречавање ширења беснила и других заразних болести


Локал 19

ambulanta@pasterovzavod.rs

Др Верица Симин, научни сарадник

Шеф лабораторије за културу ћелија


Локал 24

Неда Богавац

Помоћник директора,

Шеф одељења за опште послове


Локал 21

Асист. др мед. Павле Бановић

Служба за превенцију и спречавање ширења беснила и других заразних болести


Локал 19

ambulanta@pasterovzavod.rs

pavle.banovic@mf.uns.ac.rs

Др мед. Наташа Чапо

Служба за превенцију и спречавање ширења беснила и других заразних болести


Локал 19

ambulanta@pasterovzavod.rs

Маст. биол.
Драгана Вујин

Шеф Лабораторије за серолошку дијагностику


Локал 17

favn@pasterovzavod.rs

Спец. др вет. мед.
Немања Обрадовић

Шеф Виваријума


Локал 23

veterina@pasterovzavod.rs

Гордана Стојадиновић

Лабораторијски техничар


Локал 17

favn@pasterovzavod.rs

Ивана Богдан

Биолог


Локал 24

Ђорђе Вукомановић

Ветеринарски техничар


Локал 14

Марко Панић

Ветеринарски техничар


Локал 14

Добрила Бајић

Ветеринарски техничар


Локал 14

Силвана Стеваноска

Медицинска сестра


Локал 11

Ненад Комненов

Администратор информационих система и технологија

Лице за заштиту података о личности


Локал 25

administrator@pasterovzavod.rs

Александра Радић

Службеник за јавне набавке


Локал 12

office@pasterovzavod.rs

Биљана Тишма
Шеф рачуноводства


Локал 20

racunovodstvo@pasterovzavod.rs

Дипл. екон. Mирјана Колак


Локал 16

finansije@pasterovzavod.rs

Проф. др
Душан Лалошевић

Шеф лабораторије за дијагностику беснила


laboratorija@pasterovzavod.rs

pasteuri@eunet.rs