Besnilo ljudi
pitanja i odgovori, namenjeni edukaciji pacijenata i njihovih pratilaca 

1. Šta je besnilo?

Besnilo je smrtonosna bolest koju izaziva virus besnila.

2. Kako se čovek zarazi besnilom?

Čovek najčešće može da se zarazi besnilom ukoliko ga ugrize životinja obolela od besnila. Takođe postoji mogućnost da se zarazi prilikom kontakta sa pljuvačkom obolele životinje, ukoliko dođe do direktnog kontakta pljuvačke i očiju, nosa, usta ili otvorene rane.

Milovanje životinje obolele od besnila (ako je koža nepovređena), kao i kontakt sa krvlju, mokraćom ili izmetom životinje se ne smatraju opasnim i ne zahtevaju primenu mere zaštite od besnila.

3. Kada se obratiti lekaru, posle ugriza od strane životinje?

Lekaru se treba obratiti uvek i što pre, kako bi bile preduzete odgovarajuće mere zaštite od besnila.

4. Koji je postupak i koje su mere zaštite?

Ugriznu ranu treba dobro isprati vodom i sapunom. Odmah posle toga se obratiti svom lekaru, koji će proveriti da li ste vakcinisani protiv tetanusa i uputiće Vas u Pasterov zavod. Lekar specijalista u Pasterovom zavodu će proceniti da li je potrebno da Vas zaštiti od besnila. Kompletna zaštita od besnila podrazumeva davanje seruma protiv besnila, odmah na početku, i ukupno 4 doza vakcine protiv besnila. 2 nedelje nakon poslednje vakcine se vrši kontrola imuniteta RFFIT metodom i po potrebi daje 5. doza vakcine. Vakcina se daje prvog, trećeg, sedmog i četranaestog  dana. Vakcine se daju u mišić nadlaktice i relativno su bezbolne.

5. Da li postoje opasnosti od davanja vakcine i seruma protiv besnila?

Opasnost po Vaše zdravlje ne postoji. Savremene vakcine koje se kod nas koriste nikada ne ugrožavaju zdravlje pacijenata. Neželjene reakcije na serum i vakcinu su izuzetno retke: Mogu se pojaviti bol, crvenilo, otok ili svrab na mestu davanja, kratkotrajna glavobolja, mučnina, bol u stomaku, vrtoglavica, bolovi u mišićima.

6. Da li se mora doći na sve doze vakcine u tačno predviđene dane?

Da, jer samo primanje sve 4 doze vakcine i seruma, osigurava zaštitu od besnila. Ukoliko zbog akutne bolesti ili izuzetne sprečenosti niste u mogućnosti da dođete u zakazane dane, obavezno se javite lekaru u Pasterovom zavodu kako bi Vas posavetovao o datumu sledećeg dolaska na vakcinaciju.

7. Može li se besnilo preneti sa jednog čoveka na drugog?

U stručnoj literaturi ne postoje podaci o prenosu besnila sa čoveka na čoveka. Osoba koja prima vakcine protiv besnila se ne smatra zaraženom i ne može nikako ugroziti svoju okolinu.

Za sva eventualna dodatna pitanja u vezi besnila – stojimo Vam na raspolaganju,

Besnilo životinja
pitanja i odgovori namenjeni edukaciji pacijanata i njihovih pratilaca
 

1. Koji je najbolji i najbrži način da se utvrdi da životinja nije besna?

Najbolji i najbrži način da se isključi mogućnost da je životinja prenela čoveku infekciju virusom besnila nakon ujeda odn. ozlede je posmatranje životinje u toku 10 dana.

2. Šta prvo treba uraditi?

Obezbediti uslove da se životinja koja je ujela odn. nanela ozledu posmatra (ne pobegne). Na primer psa vezati ili psa odn. mačku zatvoriti u neku pogodnu prostoriju kao što je čardak, svinjac, šupa, štala i sl., kako bi se životinja mogla posmatrati 10 dana od dana ujeda odn. ozlede.

Za to vreme životinju normalno hraniti i pojiti.

Ukoliko životinja ostane živa i zdrava tokom 10. dnevnog posmatranja, to znači da nije mogla preneti besnilo na čoveka.

3. Šta treba uraditi u toku posmatranja životinje:

petog dana od nanošenja ozlede ukoliko životinja tokom posmatranja ostane živa i zdrava OBAVEZNO NAZVATI LEKARA koji vas je pregledao u Zavodu za antirabičnu zaštitu – Pasterov zavod Novi Sad i porazgovarati sa njim o stanju životinje.

desetog dana OBAVEZNO DOĆI U ZAVOD ZA ANTIRABIČNU ZAŠTITU – PASTEROV ZAVOD NOVI SAD, javiti se lekaru koji vas je pregledao, gde će se obaviti završni pregled ozlede i zaključiti da li je ili nije potrebna zaštita od besnila.

4. Šta treba uraditi ako se životinja tokom posmatranja razboli ili ugine?

Ukoliko se životinja tokom posmatranja razboli (povraća, kunja, neprirodno diše, koči se ili trza), HITNO I OBAVEZNO POZVATI VETERINARA koji će životinju pregledati. Nakon toga OBAVEZNO DOĆI U ZAVOD ZA ANTIRABIČNU ZAŠTITU – PASTEROV ZAVOD NOVI SAD i javiti se lekaru koji vas je pregledao.

5. Šta treba prvo uraditi ako životinja tokom posmatranja odluta ?

Ukoliko tokom posmatranja životinja odluta, HITNO I OBAVEZNO DOĆI U ZAVOD ZA ANTIRABIČNU ZAŠTITU – PASTEROV ZAVOD NOVI SAD i javiti se lekaru koji vas je pregledao.