Poštovane kolege,

Od 01.01.2024. god. počinjemo sa korišćenjem novog informacionog sistema, zbog čega će doći do manjih izmena u našem uobičajenom načinu saradnje, a sve u cilju unapređenja iste.

Izmene su sledeće:

  1.  Popunjavanje formulara zahteva za FAVN test se vrši isključivo na našem sajtu favn.pasterovzavod.rs.
  2. Svaki popunjen formular na dnu sadrži QR kod, koji sadrži informacije za uplatu novčanih sredstava, za svaki uzorak na koji se odnose uneti podaci na formularu.
  3. Na osnovu podataka u QR kodu veterinar/vlasnik životinje vrši uplatu sredstava, i tek tada može da prosledi uzorak u našu laboratoriju.
    • Uzorak za koji ne dospe uplata na žiro račun Zavoda, neće biti uzet u rad. Takođe naša laboratorija nije u obavezi da obavesti pošiljaoca formulara zahteva da uzorak nije uzet u rad.
  4. Rezultati završenih analiza (vlasnički i veterinarski primerak) biće prosleđivani samo u veterinarsku ambulantu/stanicu koja je uzorak poslala u Zavod.

 

Srdačan pozdrav
Dragana Vujin
spec biolog-mikrobiolog
Šef laboratorije za serološku dijagnostiku