Testiranje imuniteta kućnih ljubimaca

U okviru Službe za mikrobiološku i drugu dijagnostiku vrši se određivanje određivanje titra neutralizirajućih specifičnih antitela protiv virusa besnila metodom FAVN.

Laboratorijsko određivanje titra specifičnih antitela protiv virusa besnila FAVN (Fluorescent Antibody Virus Neutralisation) testom, mogu obavljati samo laboratorije ovlašćene od strane Evropske Unije. U Republici Srbiji Pasterov Zavod, Hajduk Veljkova 1 iz Novog Sada ispunjava uslove i ima saglasnost referentne laboratorije EU – Agence française de sécurité sanitaire des aliments (AFFSA) iz Nansija, Francuska za obavljanje ove vrste testiranja.

Izvod iz INSTRUKCIJE:

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srbije na osnovu člana 134. stava 4. Zakona o veterinarstvu ( Sl. glasnik RS 91/05 ) i člana 47. tačka 3. Zakona o državnoj upravi ( Sl. glasnik RS 79/05 ), donosi

INSTRUKCIJU

o načinu izdavanja veterinarskih sertifikata za kućne ljubimce
namenjene nekomercijalnom transportu u zemlje članice Evropske Unije

Transport kućnih ljubimaca u zemlje članice Evropske unije regulisan je propisima ES 998/2003, 2004/2003 ES i odnosi se na sledeće životinjske vrste:

pse, mačke i životinje iz familije kuna. Primenjivaće se u svim slučajevima nekomercijalnog transporta, pri čemu se pod kućnim ljubimcem u smislu ovog propisa smatraju gore pobrojane životinje i to kada putuju zajedno sa vlasnikom ili drugom osobom odgovornom za datu životnnju a nisu namenjene prodaji ili poklonu.

Prilikom izdavanja veterinarskog sertifikata za kućne ljubimce, koji ulaze sa teritorija trećih zemalja na teritoriju zemalja članica EU osim Irske, Velike Britanije i Švedske, moraju biti obezbeđeni sledeći uslovi:

 1. kućni ljubimci moraju biti trajno obeleženi jasno vidljivim tetovir brojem ili mikročipom koji ispunjava ISO standard 11784 i 11785,
 2. kućni ljubimci moraju biti vakcinisane protiv besnila registrovanom inaktivisanom vakcinom. Kao dokaz da su životinje vakcinisane vlasnici životinja moraju priložiti na uvid potvrdu o vakcinaciji.
 3. vlasnici kućnih ljubimaca moraju priložiti na uvid potvrdu o zdravstvenom stanju životinje izdatu od strane veterinara najkasnije 48h pre putovanja,
 4. vlasnici kućnih ljubimaca moraju priložiti rezultat laboratorije ovlašćene od strane Evropske Unije, o urađenom laboratorijskom pregledu uzorka seruma kućnih ljubimaca na visinu titra specifičnih neutralizirajućih antitela protiv virusa besnila i to sa graničnim titrom od najmanje 0.5 I.J./ml
 5. vlasnici kućnih ljubimaca moraju posedovati veterinarski sertifikat izdat od starne nadležne Republičke veterinarske inspekcije Republike Srbije. Vetrinarski sertifikat se izdaje na zahtev stranke a nakon pružanja na uvid dokaza da su svi prethodni, gore pobrojani uslovi zadovoljeni.

U Velikoj Britaniji, Irskoj i Švedskoj na snazi su nacionalni propisi ovih zemalja koji propisuju obavezno obeležavanje životinja isključivo mikročipovima i veterinarske vlasti ovih zemalja zahtevaju obavezno karantiniranje kućnih ljubimaca kada dolaze sa teritorije trećih zemalja.

 • Uzorke seruma će za potrebe vlasnika kućnih ljubimaca šalju isključivo veterinarske organizacije koje su obavile vađenje krvi i pripremu uzoraka!
 • Nije dozvoljeno da vlasnici kućnih ljubimaca sami šalju ili dostavljaju uzorke u laboratoriju.
 • Uzorci moraju biti isporučeni laboratoriji koja određuje nivo specifičnih antitela, najkasnije 48 časova nakon uzorkovanja krvi (serum mora biti inaktivisan!).

PROTOKOL ZA UZIMANJE I SLANJE UZORAKA KRVI ŽIVOTINJA IMUNIZOVANIH PROTIV BESNILA,

radi određivanja titra virus neutrališućih antirabijskih antitela u krvnom serumu metodom FAVN (Fluorescent Antibody Virus Neutralization)

 • Epruvetu za uzorak prvo označiti odgovarajućim brojem mikročipa ili tetovir brojem životinje ili imenom vlasnika i životinje i na svaki način osigurati da oznaka odgovara uzetom uzorku.
 • Krv za analizu se uzima venepunkcijom bez dodatka antikoagulansa (minimum 2 mililitra) pre uzimanja obroka. Krv iz brizgalice pretočiti u epruvetu bez igle na brizgalici kako bi se hemoliza svela na minimum. Krv se do momenta izdvajanja seruma drži u frižideru na temperaturi od +4ºC do +8ºC najduže 3 dana (ne sme se smrzavati). Pošto se šalje serum, koagulisana krv se centrifugira 10 minuta na 2000 obrtaja. Izdvojiti serum u čistu epruvetu sa odgovarajućom oznakom uzorka i zatim inkubirati u vodenom kupatilu na temperaturi od 56ºC u toku pola sata (inaktivacija).
 • Inaktivisan serum (minimum 1 mililitar) se šalje u hermetički zatvorenoj plastičnoj epruveti u laboratoriju Zavoda za antirabičnu zaštitu – Pasterov zavod, Novi Sad, Hajduk Veljkova 1 tako da stigne najkasnije u roku od 7 dana od momenta slanja (pogodan način je npr. Putem neke od raspoloživih kurirskih službi DHL, DPD, Post-ekspres).
 • Uz uzorak obavezno dostaviti kompletno popunjen formular sa odgovarajućim podacima (Formular 1 – Zahtev za laboratorijsku analizu), kao i overenu uplatnicu (obrazac br. 1) na iznos od 4600,00 dinara na žiro račun Zavoda za antirabičnu zaštitu Pasterov zavod- Novi Sad broj 840-146667-22; sa svrhom uplate „FAVN“. Uzorci se primaju svaki radni dan do 14 časova.
 • Rezultat testa se dostavlja na adresu ambulante – pošiljaoca uzorka, a takođe i na adresu vlasnika životinje. Radi toga, u Zahtevu za laboratorijsku analizu obe ove adrese tačno navesti.
 • Rezultat testa se šalje najkasnije 10 radnih dana od dana prijema uzorka.
 • Kriterijumi neispravnosti uzorka u momentu prijema zbog kojih se poslati uzorak ne testira, već je potrebno poslati novi uzorak su sledeći: 1. Jaka hemoliza (serum je neproziran i tamnocrvene boje), 2. Jaka lipemija (serum je neproziran i mlečno bele boje), 3. Uzorak nije serum (npr.plazma), 4. Nedovoljna količina uzorka, 5. Bakterijska kontaminacija uzorka, 6. Neobeležena primarna posuda, i 7. Vreme duže od 24 sata proteklo od momenta slanja uzorka.
 • Tehničko uputstvo za pakovanje i slanje uzoraka 1. Inaktivisani krvni serum (minimum 0.5 ml) naliti u vodonepropusnu primarnu posudu (npr. plastičnu epruvetu) i hermetički zatvoriti. Primarnu posudu sa uzorkom pacijenta obeležiti imenom i prezimenom pacijenta i datumom uzorkovanja. Primarnu posudu sa životinjskim serumom obeležiti brojem mikročipa ili tetovir brojem. Primarnu posudu staviti u sekundarnu posudu. 2. Pored primarne posude sa uzorkom u sekundarnu posudu se stavi vata ili papirna vata u količini dovoljnoj da upije ceo sadržaj primarne posude (u slučaju eventualnog loma primarne posude). 3. Sekundarna posuda se stavi u finalno spoljašnje pakovanje (npr. kartonsku kutiju). 4. Poslati tako da pošiljka stigne u Zavod za antirabičnu zaštitu Pasterov zavod, Novi Sad najkasnije u roku od 24 sata (npr. Post ekspresom). 5. Materijal se može dostaviti na ispitivanje svakog dana od 7 do 15 časova. Ako se materijal dostavlja radnim danom nakon 15 časova ili je u pitanju vikend - praznik, potrebno je izvestiti dežurnog veterinara na broj 064/ 393- 3821

Kontakt osobe: Dragana Vujin dipl. biolog, Dr sci. med. Srđan Stankov.

Dodatne informacije putem elektronske pošte: favn.paster@gmail.com

ili na telefone 021/ 420 528 i 021/ 661 1003 od ponedeljka do petka, u vremenu od 13-14 časova

Za dodatne informacije u vezi potvrde o uplati za FAVN test, kontakt osoba je Mirjana Kolak, na telefone 021/ 420 528 i 021/ 661 1003 od ponedeljka do petka, u vremenu od 08-12 časova