Dnevni finansijski izveštaj

ZAVOD ZA ANTIRABIČNU ZAŠTITU
PASTEROV ZAVOD, NOVI SAD
Podračun broj: 840-146661-40

Stanje sredstava na računu na dan 12/12/2019
Red.br.Opis Dinara
Novo stanje:12.075.983,14
1Stanje prethodnog dana12.153.821,93
2 Priliv od RFZO - Filijala Novi Sad
0
3 Priliv od RFZO - Beograd
0
4 Uplate iz budžeta RS
0
5 Ostale uplate
0
6 Isplaćeno:
77.838,79
Izvršena plaćanja na dan 11/12/2019
Red.br. Opis Dinara
UKUPNO: 77.838,79
1Materijalni troškovi0
2 Ostali troškovi
77.838,79
3Energija0
4 Sanitetski i medicinski materijal
0
5Vakcine0
6 Serum 0
7 Lična primanja 0
8 Refundacija bolovanja preko 30 dana
0
9 Prevoz 0
10Naknade0
Veličina slova