Дневни финансијски извештај

ЗАВОД ЗА АНТИРАБИЧНУ ЗАШТИТУ
ПАСТЕРОВ ЗАВОД, НОВИ САД
Подрачун број: 840-146661-40

Стање средстава на рачуну на дан 03/08/2021
Ред.бр.Опис Динара
1Стање претходног
дана
14.220.222,69
2 Прилив од РФЗО - Филијала Нови Сад
0
3 Прилив од РФЗО - Београд
0
4 Уплате из буџета РС
0
5 Остале уплате
0
6 Исплаћено:
0
Ново стање:14.220.222,69
Извршена плаћања на дан 03/08/2021
Ред.бр. Опис Динара
1Материјални трошкови0
2 Остали трошкови
0
3Енергија0
4 Санитетски и медицински материјал
0
5Вакцине0
6 Серум 0
7 Лична примања 0
8 Рефундација боловања преко 30 дана
0
9 Превоз 0
10Накнаде0
УКУПНО: 0
Величина слова