Дијагностика трихинелозе

у Заводу за антирабичну заштиту – Пастеров завод, Нови Сад врши се на два начина:

  1. Tрихиноскопијом или компресионом методом
  2. Методом дигестије или вештачког варења (дигестиона метода)

1. ТРИХИНОСКОПИЈА ИЛИ КОМПРЕСИОНА МЕТОДА

За трихиноскопски преглед као узорак се користи корен дијафрагме, места где мишићни део прелази у тетивни. У случају да недостаје стуб дијафрагме као узорак се узима део грудног или ребарног дела дијафрагме. Ако потпуно недостаје дијафрагма узимају се узорци језика или подјезичне мускулатуре. Од прерађеног меса узимају се узорци ближи костима.

Из сваког узорка, узетог од сваког стуба дијафрагме, прави се по 14, односно укупно 28 препарата величине зрна овса или пшенице који се стављају под компресионо стакло и посматрају под трихиноскопом (микроскопом). Ако потпуно недостаје дијафрагма, а у питању су узорци језика или подјезичне мускулатуре прави се 56 препарата.

Време трајања целокупне процедуре 30 минута.

Предности: нижа цена и краће време трајања у односу на методу дигестије или вештачког варења

Мане: мања прецизност, самим тим и мања могућност проналажења ларви трихинела.

2. МЕТОДА ДИГЕСТИЈЕ ИЛИ ВЕШТАЧКОГ ВАРЕЊА (ДИГЕСТИОНА МЕТОДА)

Oбавезна метода за дијагностику трихинелозе код меса пореклом од дивљих животиња, као и код узорака пореклом од месно – прерађивачких производа (шунка, кулен, кобасице, сланина и остало)

Метода дигестије или вештачког варења (дигестиона метода) се заснива на ослобађању ларви из мишићног ткива након дигестије, односно деловања раствора пепсина и хлороводоничне киселине у одређеном временском периоду и под одређеним температурним режимом. Може се употребљавати за преглед индивидуалних или збирних узорака, који се накнадно раздвајају у случају позитивног налаза.

Време трајања целокупне процедуре 120 минута.

Предности: већа осетљивост у односу на трихиноскопиjу или компресиону методу.

Мане: дуже трајање методе и виша цена у односу на трихиноскопиjу или компресиону методу.

Код обе методе за дијагностику трихинелозе, као доказ да је донети узорак прегледан, издаје се потврда од стране овлашћеног доктора ветеринарске медицине да се у донетом узорку не налазе ларве трихинеле.

Величина слова