Dijagnostika trihineloze

u Zavodu za antirabičnu zaštitu – Pasterov zavod, Novi Sad vrši se na dva načina:

  1. Trihinoskopijom ili kompresionom metodom
  2. Metodom digestije ili veštačkog varenja (digestiona metoda)

1. TRIHINOSKOPIJA ILI KOMPRESIONA METODA

Za trihinoskopski pregled kao uzorak se koristi koren dijafragme, mesta gde mišićni deo prelazi u tetivni. U slučaju da nedostaje stub dijafragme kao uzorak se uzima deo grudnog ili rebarnog dela dijafragme. Ako potpuno nedostaje dijafragma uzimaju se uzorci jezika ili podjezične muskulature. Od prerađenog mesa uzimaju se uzorci bliži kostima.

Iz svakog uzorka, uzetog od svakog stuba dijafragme, pravi se po 14, odnosno ukupno 28 preparata veličine zrna ovsa ili pšenice koji se stavljaju pod kompresiono staklo i posmatraju pod trihinoskopom (mikroskopom). Ako potpuno nedostaje dijafragma, a u pitanju su uzorci jezika ili podjezične muskulature pravi se 56 preparata.

Vreme trajanja celokupne procedure 30 minuta.

Prednosti: niža cena i kraće vreme trajanja u odnosu na metodu digestije ili veštačkog varenja

Mane: manja preciznost, samim tim i manja mogućnost pronalaženja larvi trihinela.

2. METODA DIGESTIJE ILI VEŠTAČKOG VARENJA (DIGESTIONA METODA)

Obavezna metoda za dijagnostiku trihineloze kod mesa poreklom od divljih životinja, kao i kod uzoraka poreklom od mesno – prerađivačkih proizvoda (šunka, kulen, kobasice, slanina i ostalo)

Metoda digestije ili veštačkog varenja (digestiona metoda) se zasniva na oslobađanju larvi iz mišićnog tkiva nakon digestije, odnosno delovanja rastvora pepsina i hlorovodonične kiseline u određenom vremenskom periodu i pod određenim temperaturnim režimom. Može se upotrebljavati za pregled individualnih ili zbirnih uzoraka, koji se naknadno razdvajaju u slučaju pozitivnog nalaza.

Vreme trajanja celokupne procedure 120 minuta.

Prednosti: veća osetljivost u odnosu na trihinoskopiju ili kompresionu metodu.

Mane: duže trajanje metode i viša cena u odnosu na trihinoskopiju ili kompresionu metodu.

Kod obe metode za dijagnostiku trihineloze, kao dokaz da je doneti uzorak pregledan, izdaje se potvrda od strane ovlašćenog doktora veterinarske medicine da se u donetom uzorku ne nalaze larve trihinele.

Veličina slova