Дијагностика лајм борелиозе методом индиректне имунофлуоресценције (IFA тест)

_

IFA тест представља први степен дијагностике лајм борелиозе по тренутним светским стандардима. Метода омогућава детекцију антитела у серуму пацијента усмерених на антигене које поседује B. burgdorferi и представља еквивалент ELISA тесту.

Позитиван или граничан налаз добијен првостепеном дијагностиком је потребно потврдити другостепеном дијагностиком – Western Blot/Immunoblot методом.