Dijagnostika krpeljskog meningoencefalitisa metodom indirektne imunofluorescencije (IFA test)

_

Krpeljski meningoencefalitis je virusno oboljenje čiji su prenosnici krpelji.

U retkim slučajevima, ljudi se mogu zaraziti i konzumiranjem nepasterizovanog mleka ili njegovih proizvoda (sir, jogurt, kefir), ukoliko je mleko poreklom od inficirane životinje. Iako ne spada u česte bolesti na našim prostorima, svake godine se otkrivaju novi slučajevi.

IFA test predstavlja test kojim se detektuju antitela usmerena protiv virusa krpeljskog meningoencefalitisa (Tick-Borne Encephalitis Virus – TBEV) i predstavlja ekvivalent ELISA testu.

tbev