ANTIRABIČNA AMBULANTA

_

U antirabičnu ambulantu Pasterovog zavoda pacijente ozleđene od životinja (pasa, mačaka, lisica i drugih sisara) upućuje izabrani lekar. U ambulanti Pasterovog zavoda, nakon primarne obrade rane, uzima se anamneza i na osnovu iskaza, kliničkog pregleda, koji lekar integriše sa podacima aktivnog i pasivnog nadzora epizootije besnila na teritoriji Republike Srbije, procenjuje se rizik i odlučuje o vakcinaciji protiv besnila.

U antirabičnu ambulantu Pasterovog zavoda se javljaju i pacijenti kod kojih je započeta vakcinacija protiv besnila u inostranstvu, radi nastavka vakcinacije, kao i radi kontrole uspešnosti vakcinacije.

Prijem pacijenata je svakog radnog dana od 7:30 do 14:30.

U slučaju ozlede od životinje pacijenti se javljaju svom izabranom lekaru ili Službi hitne medicinske pomoći. Za informacije u vezi moguće vakcinacije protiv besnila, obratiti se na: