OBAVEŠTENJE ZA VETERINARE POŠILJAOCE SERUMA ZA FAVN TEST:

Formular i uplatnice za FAVN je od sada moguće popuniti on-line, tj. direktno sa sajtu Pasterovog zavoda.
Nakon što popunite formular na vaš e-mail će biti poslat primerak popunjenog formulara kao PDF fajl. Formular odštampati, potpisati i overiti, zatim poslati sa uzorkom koji je obeležen brojem mikročipa.
U narednom periodu će još uvek biti moguće slati ručno popunjene zahteve, ipak, ohrabrujemo vas da prihvatite nov način popunjavanja formulara.

Za sve informacije, možete pozvati 021 420-528

OBAVEŠTENJE AMBULANTE ZA LAJMSKU BORELIOZU I DRUGE BOLESTI PRENOSIVE KRPELJIMA:

Ukoliko je krpelj uklonjen u drugoj ustanovi, za dalje analize potrebno je dostaviti krpelja spakovanog sa vlažnom vatom ili gazom u prijem Ambulante za lajm boreliozu i druge bolesti koje prenose krpelji, ili se javiti lično ukoliko krpelj nije uklonjen. Da bi se izvršila analiza krpelj NE MORA da bude živ. Cena osnovne analize krpelja je 300 dinara.

Krpelja za analizu nam možete dostaviti i poštom.

Za sve informacije, možete pozvati 021 420-528

FAVN TEST

_

U okviru Službe za mikrobiološku i drugu dijagnostiku vrši se određivanje određivanje titra neutralizirajućih specifičnih antitela protiv virusa besnila metodom FAVN.

Obaveštenja, novosti, edukacije…

AKTUELNOSTI

_

Uputstvo za lekare antirabičnih stanica o post-ekspozicionoj profilaksi besnila nakon kontakta sa slepim miševima

Poštovane koleginice i kolege, U skladu sa pristiglim upitima vezanim za post-ekspozicionu imunizaciju protiv besnila nakon napada slepih miševa (Chiroptera) postavljeno ...

Portal 021.rs: Krpelji ponovo vrebaju: Novosadski stručnjaci upozoravaju na novu, sve češću infekciju kod čoveka

Lepo vreme ljude navodi na boravak u prirodi, ali proleće pogoduje i aktivnostima krpelja. Domaći stručnjaci upozoravaju na novu infekciju ...

Onlajn obuka o dobrobiti oglednih životinja – Osnovi rada sa oglednim životinjama (za A, B, i V kategoriju) 19. i 26. mart 2022. godine

Shodno Zakonu o dobrobiti životinja i Pravilniku o uslovima za upis u registar za oglede na životinjama, sadržini i načinu ...

Eksperti Pasterovog zavoda sa kolegama iz Kliničkog Centra Vojvodine i Zavoda za transfuziju krvi Vojvodine su deo Evropskog COVIRNA projekta

    Opšti cilj projekta COVIRNA je da generiše dijagnostički test zasnovan na kardiovaskularnim RNK biomarkerima koji visoko predviđaju kliničke ishode pacijenata ...

Publikacije i naučni radovi Pasterovog zavoda…

PUBLIKACIJE

_

2022

Banović, Pavle; Piloto-Sardiñas, Elianne; Mijatović, Dragana; Foucault-Simonin, Angélique; Simin, Verica; Bogdan, Ivana; Obregon, Dasiel; Mateos-Hernández, Lourdes; Moutailler, Sara; Cabezas-Cruz, Alejandro

Differential detection of tick-borne pathogens in human platelets and whole blood using microfluidic PCRJournal Article

In: Acta Tropica, 2022.

Sadržaj | Linkovi | BibTeX

Jakimovski, Dejan; Mateska, Sofija; Simin, Verica; Bogdan, Ivana; Mijatović, Dragana; Estrada-Peña, Agustín; Mateos-Hernández, Lourdes; Foucault-Simonin, Angélique; Moutailler, Sara; Cabezas-Cruz, Alejandro; Banović, Pavle

Mediterranean spotted fever-like illness caused by Rickettsia sibirica mongolitimonae, North Macedonia, June 2022Journal Article

In: Eurosurveillance, vol. 27, iss. 42, 2022.

Sadržaj | Linkovi | BibTeX

Grujic, Jasmina; Bujandric, Nevenka; Banović, Pavle

Personal Freedom and Public Responsibility: Remaining Questions after First Case of HIV Transmission via Blood Transfusion in North SerbiaJournal Article

In: Healthcare, vol. 10, no. 8, 2022.

Sadržaj | Linkovi | BibTeX

9 entries« 1 of 3 »

2021

Grujić, Jasmina; Bujandrić, Nevenka; Budakov-Obradović, Zorana; Dolinaj, Vladimir; Savić, Nebojša; Bogdan, Damir; Cabezas-Cruz, Alejandro; Mijatović, Dragana; Simin, Verica; Anđelić, Nikola; Banović, Pavle

Demographic and Clinical Factors Associated with Reactivity of Anti-SARS-CoV-2 Antibodies in Serbian Convalescent Plasma DonorsJournal Article

In: International Journal of Environmental Research and Public Health, 2021.

Sadržaj | Linkovi | BibTeX

Charles, Roxanne A.; Bermúdez, Sergio; Banović, Pavle; Obregon, Dasiel; Díaz-Sánchez, Adrian Alberto; Corona-González, Belkis; Etter, Eric Marcel Charles; González, Islay Rodríguez; Gaffar, Abdul; Jabbar, Abdul; Moutailler, Sara; Cabezas-Cruz, Alejandro

Ticks and Tick-Borne Diseases in Central America and the Caribbean: A One Health PerspectiveJournal Article

In: Pathogens, vol. 10, no. 10, 2021.

Sadržaj | Linkovi | BibTeX

Milan, Miljevic; Verica, Simin; Jelena, Blagojevic; Borislav, Cabrilo; Olivera, Bjelic-Cabrilo

Intestinal helminth infections in the golden jackal (Canis aureus L.) from Vojvodina: Hotspot area of multilocular echinococcosis in SerbiaJournal Article

In: Acta Veterinaria Hungarica, vol. 69, no. 3, 2021.

Sadržaj | Linkovi | BibTeX

9 entries« 1 of 3 »

100

GODINA

PASTEROVOG ZAVODA

Osnivač i prvi direktor je bio dr Adolf Hempt, čija se vakcina protiv besnila koristila u većini evropskih zemalja, sve do sredine osamdesetih godina prošlog veka.

Pasterov zavod u Novom Sadu osnovan je 1921.godine.

_