ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА ВЕТЕРИНАРЕ ПОШИЉАОЦЕ СЕРУМА ЗА FAVN ТЕСТ:

Формулар и уплатнице за FAVN је од сада могуће попунити on-line, тј. директно са сајту Пастеровог завода.
Након што попуните формулар на ваш e-mail ће бити послат примерак попуњеног формулара као PDF фајл. Формулар одштампати, потписати и оверити, затим послати са узорком који је обележен бројем микрочипа.
У наредном периоду ће још увек бити могуће слати ручно попуњене захтеве, ипак, охрабрујемо вас да прихватите нов начин попуњавања формулара.

За све информације, можете позвати 021 420-528

ОБАВЕШТЕЊЕ САВЕТОВАЛИШТА ЗА ЛАЈМСКУ БОРЕЛИОЗУ И ДРУГЕ БОЛЕСТИ КОЈЕ ПРЕНОСЕ КРПЕЉИ:

Уколико је крпељ уклоњен у другој установи, за даље анализе потребно је доставити крпеља спакованог са влажном ватом или газом у пријем Амбуланте за лајм борелиозу и друге болести које преносе крпељи, или се јавити лично уколико крпељ није уклоњен. Да би се извршила анализа крпељ НЕ МОРА да буде жив. Цена основне анализе крпеља је 500 динара.

Крпеља за анализу нам можете доставити и поштом.

За све информације, можете позвати 021 420-528

FAVN ТЕСТ

_

У оквиру Службе за микробиолошку и другу дијагностику врши се одређивање одређивање титра неутрализирајућих специфичних антитела против вируса беснила методом FAVN.

Обавештења, новости, едукације…

АКТУЕЛНОСТИ

_

Predstavnici Pasterovog zavoda na PSU-UNS Joint Conference on Medical Science and Technology 2023

Током конференције одржане на Медицинском факултету Нови Сад Универзитета у Новом Саду, резултате научноистраживачког рада је представило 4 члана колектива. ...

Публикације и научни радови Пастеровог завода…

ПУБЛИКАЦИЈЕ

_

Жао нам је, ниједна публикација не одговара вашим критеријима.

9 entries « 2 of 3 »

2023

Jakimovski, Dejan; Grozdanovski, Krsto; Rangelov, Goran; Pavleva, Verica; Banović, Pavle; Cabezas-Cruz, Alejandro; Spasovska, Katerina

Cases of Crimean-Congo haemorrhagic fever in North Macedonia, July to August 2023 Journal Article

In: Eurosurveillance, vol. 28, iss. 34, 2023.

Садржај | Линкови | BibTeX

Jakimovski, Dejan; Mateska, Sofija; Dimitrova, Emilija; Bosilkovski, Mile; Mijatović, Dragana; Simin, Verica; Bogdan, Ivana; Grujić, Jasmina; Obradović, Zorana Budakov; Meletis, Eleftherios; Kostoulas, Polychronis; Cabezas-Cruz, Alejandro; Banović, Pavle

Tick-Borne Encephalitis Virus and Borrelia burgdorferi Seroprevalence in Balkan Tick-Infested Individuals: A Two-Centre Study Journal Article

In: Pathogens, vol. 12, iss. 7, no. 922, 2023.

Садржај | Линкови | BibTeX

Dolinaj, Vladimir; Grujić, Jasmina; Križanović, Davor; Potkonjak, Aleksandar; Pape, Thomas; Banović, Pavle

The Price of Hospital Reshaping: Nasal Myiasis Caused by Flesh Fly (Diptera: Sarcophagidae) in Reallocated COVID-19 Intensive Care Unit Journal Article

In: Healthcare, vol. 11, iss. 11, no. 1533, 2023.

Садржај | Линкови | BibTeX

9 entries « 2 of 3 »

103

ГОДИНE

ПАСТЕРОВОГ ЗАВОДА

Оснивач и први директор је био др Адолф Хемпт, чија се вакцина против беснила користила у већини европских земаља, све до средине осамдесетих година прошлог века.

Пастеров завод у Новом Саду основан је 1921.године.

_